Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu Số: 150 /TB-TCD
Ngày ký 17/11/2015
Người ký Nguyễn Văn Hoạt
Trích yếu nội dung Thông báo (Số: 150/TB-TCD) Kết luận phiên tiếp công dân định kỳ ngày 16 tháng 11 năm 2015
Lĩnh vực Tiếp công dân
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải về