Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 143 /TB-TCD
Ngày ký 04/11/2015
Người ký Nguyễn Văn Hoạt
Trích yếu nội dung Kết luận phiên tiếp công dân định kỳ ngày 02 tháng 11 năm 2015
Lĩnh vực Tiếp công dân
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải về