Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 15 /CĐ-BCH
Ngày ký 12/10/2013
Người ký Trần Quang Vũ
Trích yếu nội dung Công điện (Số 15 /CĐ-BCH) V/v Ban chỉ huy PCLB&TKCN huyện đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể chủ động đối phó với diến biến của bão NARI (12/10/2013)
Lĩnh vực Phòng chống và khắc phục thiên tai
Cơ quan ban hành Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão
Phân loại Công điện
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Công điện (Số 15 /CĐ-BCH) V/v Ban chỉ huy PCLB&TKCN huyện đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể chủ động đối phó với diến biến của bão NARI (12/10/2013)
 
 
 

UBND HUYỆN BỐ TRẠCH
BAN CHỈ HUY PCLB&TKCN

 


Số: 15 /CĐ-BCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Bố Trạch, ngày 12 tháng 10  năm 2013

 

CÔNG ĐIỆN

Vào hồi 7 giờ 00 / ngày 12/10/2013

BAN CHỈ HUY PCLB&TKCN HUYỆN BỐ TRẠCH

ĐIỆN:

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể

 

Theo bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, hồi 01 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão (tên Quốc tế NARI) ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 01 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. 

 Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. 

 Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh hướng về phía quần đảo Hoàng Sa. Để chủ động đối phó với diến biến của bão, Ban chỉ huy PCLB&TKCN huyện đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể:

1. Thực hiện nghiêm túc Công điện số 75/CĐ-TW hồi 18 giờ 30 phút ngày 11/10/2013 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCLBTW- Ủy ban Quốc gia TKCN.

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trưởng đồn bộ đội Biên phòng 192, Chủ tịch UBND các xã ven biển thông báo và hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm của bão Na ri trong 24 giờ tới được xác định từ Bắc vĩ tuyến 12 và Nam vĩ tuyến 20 (vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh tùy theo diễn biến của bão).

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo triển khai một số nội dung sau đây:

- Rà soát phương án đảm bảo an toàn hồ đập. Đối với các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn phải bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư để chủ động khi có sự cố.

- Các chủ hồ chứa phải chủ động vận hành xả nước phù hợp với tình hình thực tế, theo hướng xả sớm để giảm lũ cho hạ du.

- Các địa phương kiểm tra hệ thống cảnh báo lũ, thông tin liên lạc đối với vùng hạ du để chủ động sơ tán, di dời khi xả lũ.

4. Các địa phương, các phòng, ban, ngành duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

5. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban chỉ huy PCLB và TKCN huyện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;                                                 

- UBND tỉnh;

- Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh;        

- VP BCH PCLB-TKCN tỉnh;                

- Ban Thường vụ huyện ủy;                             (để  báo cáo)

- Thường trực HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các thành viên BCH PCLB-TKCN huyện; 

- Đài truyền thanh huyện (để phát);

- Lưu: VP.                   

TRƯỞNG BAN

 

 

(Đã ký)

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

    Trần Quang Vũ