Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1000/PA-UBND
Ngày ký 30/09/2013
Người ký Không rõ
Trích yếu nội dung Công điện số 13 / CĐ - UBND Về việc thực hiện các biện pháp đối phó với cơn bão số 10 - năm 2013 (7h00 30/9/2013)
Lĩnh vực Phòng chống và khắc phục thiên tai
Cơ quan ban hành UBND huyện
Phân loại Công điện
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn: