Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 622 /BCĐ
Ngày ký 01/07/2014
Người ký Trần Phong
Trích yếu nội dung Công văn (Số 622/BCĐ) V/v Phân công trách nhiệm Thành viên BCĐ bảo vệ thi công thực hiện dự án xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn đi qua huyện Bố Trạch
Lĩnh vực Thực hiện nhiệm vụ
Cơ quan ban hành Ban chỉ đạo Bảo vệ thi công quốc lộ 1A
Phân loại Công văn
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Công văn (Số 622/BCĐ) V/v Phân công trách nhiệm Thành viên BCĐ bảo vệ thi công thực hiện dự án xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn đi qua huyện Bố Trạch
 
 
 

 

 

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Thành viên Ban Chỉ đạo Bảo vệ thi công thực hiện dự án xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn đi qua huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình

 

 


Thực hiện Quyết định 1574 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch về việc thành lập Ban Chỉ đạo Bảo vệ thi công thực hiện dự án xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn đi qua huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình. Ban Chỉ đạo Bảo vệ thi công thực hiện dự án xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn đi qua huyện Bố Trạch phân công trách nhiệm cho các thành viên cụ thể như sau:

1. Trách nhiệm chung của Ban Chỉ đạo:

1.1. Chỉ đạo các lực lượng tham gia bảo vệ thi công phải chủ động nắm chắc tình hình ngăn chặn các hành vi cản trở thi công, gây rối trật tự, cố ý gây thương tích, hành hung lực lượng thi hành công vụ. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; xử lý vi phạm phải đúng trình tự quy trình, và các quy định của pháp luật hiện hành.

1.2. Chỉ đạo bảo vệ thi công đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa các lực lượng, các ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tuyệt đối an toàn đến tính mạng, sức khỏe, tài sản và phương tiện của Ban chỉ đạo, lực lượng bảo vệ thi công và quần chúng nhân dân trước, trong và sau quá trình bảo vệ thi công.

2. Trách nhiệm cụ thể:

2.1. Đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Bảo vệ thi công: Phụ trách chung, chỉ đạo tất cả các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2.2. Đồng chí Lê Văn Hoá, Phó Trưởng Công an huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực: Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm chung, phân công lực lượng đảm bảo ANTT, TTATGT; đảm bảo phương tiện, công cụ hỗ trợ đảm bảo thực thi nhiệm vụ; chủ động nắm chắc tình hình ngăn chặn các hành vi cản trở thi công, gây rối trật tự, cố ý gây thương tích, hành hung lực lượng thi hành công vụ. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; xử lý vi phạm phải đúng trình tự quy trình, và các quy định của pháp luật hiện hành. Đảm bảo tuyệt đối an toàn đến tính mạng, sức khỏe, tài sản và phương tiện của Ban Chỉ đạo, lực lượng bảo vệ thi công và quần chúng nhân dân trước, trong và sau quá trình bảo vệ thi công.

2.3. Đồng chí Phan Thanh Hiền, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo. Làm đầu mối tổng hợp tình hình bảo vệ thi công, thống nhất thời gian, địa điểm, phương tiện phục vụ đưa Thành viên Ban Chỉ đạo trực tiếp tham gia bảo vệ thi công. Trực tiếp chỉ đạo Tổ giúp việc của Hội đồng GPMBQL1 tiến hành kiểm đếm tài sản ảnh hưởng phát sinh trong quá trình bảo vệ thi công; giải thích các vấn đề liên quan đến hỗ trợ, bồi thường.

2.3. Đồng chí Trần Văn Thanh, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo, trực tiếp chỉ đạo các Thành viên Ban Chỉ đạo thuộc khối UBMTTQVN, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên huyện trong công tác phối hợp vận động nhân dân chấp hành. Phối hợp với Chủ đầu tư, đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công trong thời gian ngắn nhất.

2.4. Đồng chí Nguyễn Văn Thái, Viện Trưởng Viện KSND huyện, Thành viên Ban Chỉ đạo: Phối hợp với các Thành viên Ban Chỉ đạo và Công an huyện giám sát, lập hồ sơ xử lý các đối tượng cố tình chống đối gây cản trở trong quá trình bảo vệ thi công.

2.5. Đồng chí Lê Khắc Đoá, Trưởng phòng Y tế, Thành viên Ban Chỉ đạo: Có trách nhiệm phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện, chỉ đạo trạm Y tế các xã, thị trấn cử cán bộ tham gia phối hợp với cán bộ y tế huyện; chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ y tế để xử lý, cứu thương khi có tình huống xảy ra.

2.6. Đồng chí Nguyễn Văn Tứ, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thành viên Ban Chỉ đạo: Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị phương tiện (xe ô tô); phối hợp với Đồng chí Phan Thanh Hiền, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phục vụ đưa Thành viên Ban Chỉ đạo trực tiếp tham gia bảo vệ thi công; đảm bảo kinh phí phục vụ trong suốt quá trình bảo vệ thi công. Trực tiếp liên hệ với Bệnh viện Đa khoa Bố Trạch bố trí phương tiện, y bác sỹ phục vụ quá trình bảo vệ thi công

2.7. Đồng chí Dương Thị Thu Hiền, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện, Thành viên Ban Chỉ đạo: Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo, phối hợp với các Thành viên Ban Chỉ đạo tham mưu các văn bản liên quan đến quá trình bảo vệ thi công; tuyên truyền giải thích các văn bản quy định của Nhà nước liên quan đến hỗ trợ, bồi thường GPMB.

2.8. Các Đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo khối các ngành: UBMTTQVN, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên huyện: Chủ trì phối hợp với các Thành viên Ban Chỉ đạo, các ngành, đơn vị, chính quyền các xã và lực lượng ngành mình thực hiện chỉ đạo công tác tuyên truyền vận động trực tiếp tại hiện trường.

2.9. Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện: Phối hợp với các Thành viên Ban Chỉ đạo, UBND các xã thuộc địa bàn thực hiện công tác giải thích, tuyên truyền; chủ động chuẩn bị kinh phí phục vụ trong suốt quá trình bảo vệ thi công thuộc địa bàn.

2.10. Bệnh viện Đa khoa Bố Trạch: Bố trí phương tiện, cử y bác sỹ và dụng cụ y tế, thuốc men để chủ động cứu thương kịp thời khi có tình huống xảy ra.

2.11. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Hoàn Lão, Hạ Trạch, Bắc Trạch, Thanh Trạch, Hải Trạch, Phú Trạch, Đồng Trạch, Trung Trạch, Đại Trạch, Nam Trạch, Lý Trạch, Nhân Trạch: Căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình và trên cơ sở Phương án bảo vệ thi công số 563/PA-UBND ngày 17/6/2014 của UBND huyện để chỉ đạo triển khai thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các Thành viên Ban Chỉ đạo;

- Bệnh viện Đa khoa Bố Trạch;

- Văn phòng HĐND-UBND huyện;

- Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện;

- Các cơ quan, địa phương có liên quan;

- Lưu: VT.

  TRƯỞNG BAN

 

 

(Đã ký)

 

 

 

       PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

  Trần Phong

 

 
File gửi kèm:
- NET. PHAN CONG NHIEM VU BCD BAO VE THI CONG QL 1 NAM 2014.doc
 

 


Các văn bản khác
Trở về trang trước