Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 01 /TB-HĐ 05/08/2016 Thông báo (Số: 01 /TB-HĐ) Thời gian, địa điểm và danh sách những người đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức giáo viên mầm non
2 926 /UBND 06/07/2016 Thông báo (Số: 926/UBND) V/v Thông tin tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non năm 2016
3 39 /QĐ-UBBC 27/05/2016 Quyết định (Số: 39 /QĐ-UBBC) Về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
4 22/QĐ-UBBC 27/04/2016 Quyết định (Số 22/QĐ-UBBC) V/v Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 10
5 21/QĐ-UBBC 27/04/2016 Quyết định (Số 21/QĐ-UBBC) V/v Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 09
6 20/QĐ-UBBC 27/04/2016 Quyết định (Số 20/QĐ-UBBC) V/v Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 08
7 19/QĐ-UBBC 27/04/2016 Quyết định (Số 19/QĐ-UBBC) V/v Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 07
8 18/QĐ-UBBC 27/04/2016 Quyết định (Số 18/QĐ-UBBC) V/v Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 06
9 17/QĐ-UBBC 27/04/2016 Quyết định (Số 17/QĐ-UBBC) V/v Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 05
10 16/QĐ-UBBC 27/04/2016 Quyết định (Số 16/QĐ-UBBC) V/v Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 04
« 1 2 3 »