Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 14/CĐ-BCĐ
Ngày ký 31/10/2022
Người ký Nguyễn Văn Thủy
Trích yếu nội dung Công điện (số: 14/CĐ-BCĐ) về việc ứng phó với cơn bão số 7 (bão NALGAE)
Lĩnh vực Phòng chống bão lụt
Cơ quan ban hành UBND huyện
Phân loại Công điện
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về