Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 30/TB-ĐG
Ngày ký 10/10/2022
Người ký Nguyễn Hồ Quyết
Trích yếu nội dung Thông báo (số: 30/TB-ĐG) đấu giá quyền sử dụng đất (xã Sơn Lộc)
Lĩnh vực Đấu giá tài sản
Cơ quan ban hành công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về


Các văn bản khác
Trở về trang trước