Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 16/NQ-HĐND
Ngày ký 06/10/2022
Người ký Lê Công Toán
Trích yếu nội dung Nghị quyết (số: 16/NQ-HĐND) về việc thông qua điều chỉnh một số nội dung trong đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Phân loại Nghị quyết
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về


Các văn bản khác
Trở về trang trước