Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 07/TB-VP
Ngày ký 21/01/2022
Người ký Phan Hải Hà
Trích yếu nội dung Thông báo (số:07/TB-VP) về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bố Trạch
Lĩnh vực Thông báo - Kết luận
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về

Tệp đính kèm 1