Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 186/VP
Ngày ký 06/12/2021
Người ký Phan Hải Hà
Trích yếu nội dung Công văn (số: 186/VP) V/v điều chỉnh Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2021
Lĩnh vực Tiếp công dân
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Phân loại Công văn
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về