Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 173/TB-VP
Ngày ký 27/10/2021
Người ký Phan Hải Hà
Trích yếu nội dung Thông báo (số 173/TB-VP) lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2021
Lĩnh vực Tiếp công dân
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về