Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 07/QĐ-UBBC
Ngày ký 03/03/2021
Người ký Nguyễn Ngọc Tuấn
Trích yếu nội dung Quyết định (số:07/QĐ-UBBC) về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2021-2026
Lĩnh vực Bầu cử
Cơ quan ban hành UBND huyện
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về