Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1856a/UBND
Ngày ký 16/11/2020
Người ký Nguyễn Văn Thủy
Trích yếu nội dung Công văn (số:1856a/UBND) về việc đăng tải nội dung lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bố Trạch trên trang thông tin điện tử của huyện để lấy ý kiến góp ý của nhân dân
Lĩnh vực Đất đai, TNMT
Cơ quan ban hành Phòng Tài nguyên - Môi trường
Phân loại Công văn
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải Công văn

Tải phụ lục 1

Tải phụ lục 2  


Các văn bản khác
Trở về trang trước