Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 111/TB-UBND
Ngày ký 16/01/2020
Người ký Nguyễn Ngọc Tuấn
Trích yếu nội dung Thông báo (Số: 111/TB-UBND) về việc công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bố Trạch
Lĩnh vực Đất đai, TNMT
Cơ quan ban hành Phòng Tài nguyên - Môi trường
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải thông báo

Tải Quyết định UBND tỉnh

Tải Phụ lục

Tải Kế hoạch