Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 30-TB/VPHU
Ngày ký 13/01/2020
Người ký Hoàng Hữu Huệ
Trích yếu nội dung Thông báo (Số 30-TB/VPHU) lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020 của đồng chí Bí thư Huyện ủy
Lĩnh vực Tiếp công dân
Cơ quan ban hành Huyện Ủy
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải thông báo