Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 2282/KH-UBND
Ngày ký 14/12/2017
Người ký Nguyễn Hữu Hồng
Trích yếu nội dung Kế hoạch (Số: 2282/KH-UBND) Triển khai thi hành Luật Trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành UBND huyện
Phân loại Kế hoạch
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về