Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 192 /TB-UBND
Ngày ký 05/02/2018
Người ký Nguyễn Văn Tứ
Trích yếu nội dung Thông báo (Số: 192/TB-UBND) Kết luận của đồng chí Trần Quang Vũ - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 và triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2018
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Cơ quan ban hành UBND huyện
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về