TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 6462

  • Tổng 8.596.677

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2018
..
Xem tiếp
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2018
Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: 6 điều kiện để nhà xây trái phép không bị tháo dỡ; TP. Hồ Chí Minh tăng mạnh phí đỗ ô tô dưới lòng đường; Chậm giải quyết thủ tục hành chính phải xin lỗi dân; Bán thức ăn chăn nuôi hết hạn, bị phạt đến 40.....
Xem tiếp
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 05/2018
..
Xem tiếp
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2017
Tăng trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc, phát sai dự báo thiên tai phạt 50 triệu đồng... là chính sách có hiệu lực từ tháng 9..
Xem tiếp
Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 4/2017
Điều kiện nâng bậc lương; Rút tiền vượt mức; Thi hộ sẽ bị buộc thôi học; điều kiện tuyển sinh; Dán nhãn năng lượng; hỗ trợ tiền cho cán bộ... là những chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 4-2017...
Xem tiếp