TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 5581

  • Tổng 8.515.959

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

Font size : A- A A+

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 

+ Họ và tên: Hoàng Minh Thái

+ Ngày sinh: 11/05/1974

+ Quê quán: xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 29/12/2003

+ Ngày chính thức: 29/12/2004

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

+ Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Huyện uỷ

+ Chức vụ Chính quyền: Chủ tịch UBND huyện

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thạc sĩ Kinh tế chính trị

+ Điện thoại cơ quan: (0232) 3611187

+ Email: thaihm.bt@quangbinh.gov.vn

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

NGUYỄN HỮU HỒNG

+ Họ và tên: Nguyễn Hữu Hồng

+ Ngày sinh: 25/10/1965

+ Quê quán: Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 30/09/1995

+ Ngày chính thức: 30/09/1996

+ Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân chính trị

+ Chức vụ Đảng: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện

+ Chức vụ Chính quyền: Phó Chủ tịch UBND huyện

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

+ Điện thoại cơ quan: (0232) 3611187

+ Email: hongnh@quangbinh.gov.vn 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

NGUYỄN VĂN THỦY

+ Họ và tên: Nguyễn Văn Thủy

+ Ngày sinh: 10/12/1968

+ Quê quán: Xã Đức Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không 

+ Ngày vào Đảng: 07/04/1998

+ Ngày chính thức: 07/04/1999

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

+ Chức vụ Đảng: Huyện ủy viên

+ Chức vụ Chính quyền: Phó Chủ tịch UBND huyện

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

+ Điện thoại cơ quan: (0232) 3611187

+ Email: thuynv.bt@quangbinh.gov.vn

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

BÙI QUỐC THANH

+ Họ và tên: Bùi Quốc Thanh

+ Ngày sinh: 15/05/1979

+ Quê quán: Xã Thanh Xuân, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không 

+ Ngày vào Đảng:

+ Ngày chính thức: 

+ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

+ Chức vụ Đảng: Huyện ủy viên

+ Chức vụ Chính quyền: Phó Chủ tịch UBND huyện

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân

+ Điện thoại cơ quan: (0232) 3611187

+ Email: thanhbq.bt@quangbinh.gov.vn