TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 6878

  • Tổng 8.597.093

Danh bạ điện thoại các xã, thị trấn

Font size : A- A A+

 

DANH BA ĐIỆN THOẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

UBND THỊ TRẤN HOÀN LÃO

Phạm Đình Dũng

Bí thư

0912416499

Nguyễn Văn Hải

Chủ tịch UBND

0918919640

Hoàng Minh Sáng

Văn phòng

0946550247

Đỗ Thị Hoàng Phương

0913527959

Nguyễn Thanh Thương

0918836294

2

UBND THỊ TRẤN NT VIỆT TRUNG 

Nguyễn Thành Đồng

Bí thư

0973258586

Phan Văn Trưng

Chủ tịch UBND

0913430568

Lê Khánh Hùng

Văn phòng

0345224380

3

UBND XÃ PHÚC TRẠCH

Nguyễn Xuân Đại

Bí thư

0919555043

Nguyễn Quang Tiến

Chủ tịch

0843001292

Lê Thị Hóa

Văn phòng

0915302326

4

UBND XÃ LÂM TRẠCH

Nguyễn Ngọc Thắng

Bí Thư

0912630196

Nguyễn Sỹ Phúc

Chủ tịch UBND

0912630070

Nguyễn Đức Hoàng

Văn phòng

0918916957

5

UBND XÃ XUÂN TRẠCH 

Trần Minh Thái

Bí thư

0915160426

Cao Thế Vĩnh

Chủ tịch UBND

0919856828

Trần Văn Khánh

Văn phòng

0966903777

Nguyễn Thị Thu Huế

0915965422

6

UBND TT Phong Nha

Hồ Ngọc Thanh

Bí thư

0913035158

Trần Đức Bình

Chủ tịch UBND

0942713320

Nguyễn Thị Lan Hương

Văn phòng

0915029777

Phan Minh Tý

0946544111

Trương Thị Hà

0973155082

7

UBND XÃ CỰ NẪM

Nguyễn Văn Tiến

Bí Thư

0988686564

Nguyễn Văn Lương

Chủ tịch UBND

0942072381

Nguyễn Văn Đại

Văn phòng

0856344619

Phan Thị Hà Trang

0912178890

8

UBND XÃ THANH TRẠCH 

Phạm Đức Huấn

Bí Thư

0977588079

Lưu Đức Huấn

Chủ tịch UBND

0916448340

Trần Vỹ

Văn phòng

0979495815

9

UBND MỸ TRẠCH 

Nguyễn Hữu Ba

Bí thư

0825763618

Phan Nam Tiến

Chủ tịch UBND

0813819362

Võ Sỹ Tình

Văn phòng

0345752968

Nguyễn Thị Hạnh

0935460171

10

UBND XÃ HẠ TRẠCH

Lê Quang Nho

Bí thư

0934898192

Lưu Bá Lâm

Chủ tịch UBND

0919605796

Nguyễn Thị Thanh

Văn phòng

 0368670354

Lê Thị Trang Nhung

0339200885

11

UBND XÃ VẠN TRẠCH 

Hà Văn Cơ

Bí thư

0976702974

Nguyễn Hải Lương

Chủ tịch UBND

0962818178

Nguyễn Thị Hải Lý

Văn phòng

0973157581

12

UBND XÃ ĐỒNG TRẠCH

Phan Văn Lợi

Bí thư

0915044580

Phạm Văn Hoan

Chủ tịch UBND

0986800450

Phan Thanh Phúc

Văn phòng

0918458577

Dương Thị Minh Toàn

0949708284

13

UBND XÃ TRUNG TRẠCH 

Nguyễn Minh Quang

Bí thư

0912718719

Dương Đình Liễn

Chủ tịch UBND

0982610579

Nguyễn Đức Đạt

Văn phòng

0988989592

Nguyễn Thị Thu Hiền

0981089285

14

UBND XÃ ĐẠI TRẠCH 

Nguyễn Thị Thu Nga

Bí thư

0919676309

Phan Văn Ngõ

Chủ tịch UBND

0982983662

Nguyễn Thị Bích Thủy

Văn phòng

0912155080

Hoàng Văn Minh

0912589040

15

UBND XÃ LÝ TRẠCH

Nguyễn Minh Ngọc

Bí thư

0941598598

Nguyễn Quang Tiến

P.Chủ tịch UBND

0935126277

Lê Văn Thắng

Văn phòng

0984826015

 

 

16

UBND XÃ HOÀ TRẠCH

Dư­ơng Ngọc Tuấn

Bí thư

0915521744

Phan Thanh Lâm

Chủ tịch UBND

0944214978

Dương Thị Phượng

Văn phòng

0912520167

Phan Thị Thúy Hương

0914087359

17

UBND XÃ TÂY TRẠCH

Dương Văn Cần

Bí thư

0918361267

Dương Thanh Luyện

Chủ tịch UBND

0979753127

Dương Đình Bổng

Văn phòng

0979761198

Dương Văn Cọi

0816165117

18

UBND XÃ PHÚ ĐỊNH

Nguyễn Văn Hội

Bí thư

0982212304

Trần Xuân Hành

Chủ tịch UBND

0948131312

Hoàng Thị Thảo

Văn phòng

0913973631

19

UBND XÃ SƠN LỘC

Phan Thanh Dũng

Bí thư

0915861260

Phan Nam Tiến

Chủ tịch UBND

0913838009

Hoàng Trung Sỹ

Văn phòng

0915435274

Lê Thị Hồng Quy

0973318457

20

UBND XÃ NHÂN TRẠCH

Nguyễn Khắc Tân

Bí thư

0987296306

Nguyễn Văn Nghị

Chủ tịch UBND

0915272686

Nguyễn Thị Ngoan

Văn phòng

0975379973

Võ Thị Thuận Lý

0945503465

21

UBND XÃ ĐỨC TRẠCH

Phan Văn Trường

Bí thư

0913491377

Hồ Thị Hoa

Chủ tịch UBND

0971011659

Lê Thùy Linh

Văn phòng

0982535855

Cao Viết Cường

0977007110

22

UBND XÃ HẢI PHÚ

Trần Văn Quang

Bí thư

0915017272

Phan Thị Ánh Nguyệt

Chủ tịch UBND

0942774239

Hoàng Lê Dung

Văn phòng

0943775333

Nguyễn Thị Thoa

0978325329

23

UBND XÃ HƯNG TRẠCH

Trần Văn Diên

Bí thư

0985012150

Lê Ngọc Sơn

Chủ tịch UBND

0912894696

Nguyễn Thị Vinh Hoa

Văn phòng

01692720418

Trần Dũng Sỹ

0941377095

24

UBND XÃ LIÊN TRẠCH

Hoàng Minh Tú

Bí thư

0945865419

Đinh Xuân Chinh

Chủ tịch UBND

0818310368

Phạm Tuấn Dục

Văn phòng

0916667161

Hoàng Trọng Khanh

0915520531

25

UBND XÃ NAM TRẠCH

Nguyễn Văn Trung

Bí thư

0983054737

Võ Tuấn Trình

Chủ tịch UBND

0888429567

Đăng Thái Sơn

Văn phòng

0932494286

26

UBND XÃ BẮC TRẠCH

Trần Hải

Bí thư

0919098585

Nguyễn Văn Vui

Chủ tịch UBND

0918451011

Phan Đức Duy

Văn phòng

0978041069

27

UBND XÃ TÂN TRẠCH

Nguyễn Văn Đại

Bí thư

0912630461

Đinh Hoe

Chủ tịch UBND

0859411646

Nguyễn Thăng Long

Văn phòng

0918699003

28

UBND XÃ THƯỢNG TRẠCH

Đỗ Mạnh Tài

Bí thư

0988858277

Đinh Cu

Chủ tịch UBND

0948885031

Nguyễn Trường Chinh

P.Chủ tịch UBND

0814302233

 

Hoàng Văn Sơn

Văn phòng

0986768992

 

More