TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC
Quyết định (số: 1231/QĐ-UBND) về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035
..
Xem tiếp
Báo cáo GPMT dự án: Trang trại chăn nuôi bò tại xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch
..
Xem tiếp
Báo cáo GPMT cơ sở: Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Việt Trung
..
Xem tiếp
BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 16
..
Xem tiếp
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Nhà máy nước thị trấn Nông trường Việt Trung thuộc Công ty CP Cấp nước Quảng Bình...
..
Xem tiếp