TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 3163

  • Tổng 8.519.550

Bố Trạch tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật
Hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam 09/11/2023. Ngày 09/11 Ban CHQS huyện phối hợp với xã UBND Đồng Trạch tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật...
Xem tiếp
Công văn (số: 1785/HĐPB) về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền, PBGDPL tháng 10/2022
..
Xem tiếp
Công văn (số:2105/UBND) về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền, PBGDPL tháng 11/2021
..
Xem tiếp
Tài liệu tuyên truyền trên loa truyền thanh cơ sở tháng 8
..
Xem tiếp
Công văn (số:48/PTP) về việc đề nghị đăng tải tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật trên Trang Thông tin điện tử huyện Bố Trạch
..
Xem tiếp