TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 14891

  • Tổng 8.508.747

Công văn về việc báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo định kỳ
..
Xem tiếp
Đơn giản hóa tối thiểu 30% thủ tục hành chính
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có văn bản chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh thành đẩy nhanh tiến độ thực hiện giai đoạn 2 rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính...
Xem tiếp
Đề án 30 với khẩu hiệu truyền thông "Chung tay cải cách thủ tục hành chính"
Với khẩu hiệu truyền thông của Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 30) là "Chung tay cải cách thủ tục hành chính", từ nay đến khi kết thúc Đề án quan trọng này, công tác truyền thông sẽ hướng mạnh vào việc tạo.....
Xem tiếp
Rà soát 138 thủ tục hành chính giai đoạn 2 của Đề án 30
Ngày 4/9, tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Công an (Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh - trật tự) tổ chức tập huấn triển khai giai đoạn 2 (rà soát thủ tục hành chính, bắt đầu từ ngày 5/9/2009)...
Xem tiếp