TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 1887

  • Tổng 8.571.434

Huyện Bố Trạch đưa Chỉ thị 40-CT/TW của Đảng đi vào cuộc sống, tô đậm thêm tính nhân văn của chính sách tín dụng xã hội

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đã trở thành một quyết sách đúng đắn, trực tiếp giải quyết những vấn đề nội tại trong triển khai tín dụng chính sách xã hội, tạo bước đột phá trong việc kết nối sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cùng Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch đã yêu cầu Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, các văn bản của Tinhg ủy, Huyện ủy và UBND huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Trong năm 2024, nguồn vốn Ngân sách UBND huyện chuyển sang NHCSXH cho vay là 4 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch giao. Lũy kế đến nay, tổng nguồn vốn huy động từ UBND huyện đạt 13,8 tỷ đồng.

Huyện uỷ Bố Trạch cũng chỉ đạo các phòng, ban ngành liên quan phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát, xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Từ năm 2014 đến nay, Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đã phối hợp với các đoàn thể, địa phương, Ban Quản lý Tổ Tiết kiệm và Vay vốn tổ chức tuyên truyền, thực hiện cho vay 53.042 lượt hộ với số tiền 1.828 tỷ đồng.

Bên cạnh đó các cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH huyện thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện tốt các nội dung nhận ủy thác từ NHCSXH; phối hợp công tác bình xét cho vay; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ, thu lãi, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả; công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu được triển khai hiệu quả… đưa đồng vốn tín dụng ưu đãi đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách kịp thời, đúng đối tượng. Ưu tiên nguồn vốn cho vay để thực hiện các chương trình, dự án tín dụng chính sách xã hội bảo đảm hoạt động ổn định, bền vững.

Mô hình trồng cây dược liệu của nông dân xã Xuân Trạch

Tính đến ngày 31/5/2024, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 850 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ đồng so với năm 2014. Người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp.

Có thể thấy tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững của huyện nhà. Đồng thời, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội trên địa bàn.

Với những quyết sách đồng bộ từ Trung ương đến địa phương đã giúp hoạt động tín dụng xã hội – chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho người nghèo ngày càng hiệu quả, lan tỏa sâu rộng, xứng đáng với sứ mệnh là một chính sách an sinh xã hội đặc biệt, tiếp sức cho người nghèo và các đối tượng chính sách trong hành trình vượt lên đói nghèo, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Minh Thảo

NHCSXH HUYỆN

Các tin khác