TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 946

  • Tổng 3.726.370

Bố Trạch khai giảng Khóa đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 18/2 UBND huyện Bố Trạch phối hợp với Trường Đại học Quảng Bình khai giảng Khóa đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí.

Tham gia khóa học có 151 giáo viên đến từ các Trường Trung học cơ sở trên địa bàn toàn huyện. Trong đó, giáo viên Trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên, gồm: Giáo viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng đơn ngành sư phạm hoặc cử nhân Vật lý, Hóa học, Sinh học hoặc các ngành sư phạm hoặc cử nhân song môn trong đó có 1 môn là Vật lý hoặc Hóa học hoặc Sinh học; Giáo viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng các ngành sư phạm hoặc cử nhân: Vật lý - Hóa học, Hóa học - Sinh học, Vật lý - Sinh học. Đối với Giáo viên Trung học cơ sở dạy môn Lịch sử - Địa lí , gồm: Giáo viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành sư phạm Lịch sử hoặc tốt nghiệp cao đẳng các ngành sư phạm song môn trong đó có 1 môn là Lịch sử; Giáo viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngành sư phạm Địa lí hoặc tốt nghiệp cao đẳng các ngành sư phạm song môn trong đó có 1 môn là Địa lí. 

Thông qua khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm bảo đảm các giáo viên bậc Trung học cơ sở trên địa bàn đủ điều kiện về mặt chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tốt cho công tác giáo dục – đào tạo.

Tiến Thành

Trung tâm VH – TT & TT Bố Trạch

Các tin khác