TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 106

  • Tổng 2.325.281

Bố Trạch triển khai thực hiện nghị quyết HĐND về phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sáng ngày 9/1, huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết HĐND về phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2023.

Nghị quyết HĐND huyện Bố Trạch đặt ra mục tiêu phấn đấu trong năm 2023: Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 43.500 tấn; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 591 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội đạt 4.500 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 59.5 triệu đồng; Tạo việc làm mới cho 3.600 lao động; đưa tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2023 giảm còn 4– 4.2%...Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, hội nghị đã thảo luận một số giải pháp cụ thể bao gồm: tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, điều hành của Chính phủ, của UBND tỉnh về phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; Thực hiện tốt các giải pháp phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thi hành pháp luật; Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá giai đoạn 2021-2025…, qua đó phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT – XH, QP - AN và thực hiện đúng các quy định về thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023.

Minh Như – Thành Vinh

Trung tâm VH – TT&TT Bố Trạch

Các tin khác