TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 15

  • Hôm nay 3417

  • Tổng 8.347.245

Bố Trạch phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội là mục tiêu mà Công an huyện Bố Trạch đặt ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Theo đó, Công an huyện Bố Trạch sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, chủ động, nhạy bén tham mưu, chỉ đạo giải quyết, xử lý hiệu quả các vấn đề nổi lên về An ninh Quốc gia. Đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động phá hoại, kích động biểu tình, gây rối, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, phản động và một số đối tượng cơ hội chính trị. Đồng thời, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự gắn với triển khai quyết liệt các giải pháp ứng dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, căn cước công dân.

Tiến Thành

Trung tâm VH – TT & TT Bố Trạch

Các tin khác