TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 606

  • Tổng 1.874.655

Bố Trạch có trên 7.000 đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 21/7, huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện

Qua tổng hợp của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bố Trạch, toàn huyện có 7.180/7.276 đảng viên được triệu tập tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tại 29 điểm cầu.

Hội nghị học là cơ sở để giúp cấp ủy các cấp chỉ đạo xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã được thông qua. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Thành Vinh

Đài TT-TH Bố Trạch

Các tin khác