TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 482

  • Tổng 1.874.531

Bố Trạch tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 5/7, huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, ngày 4/10/2002 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.

Trong 20 năm qua, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị-xã hội, nhất là từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW, việc tổ chức triển khai tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Bố Trạch đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đến ngày 30/6/2022, dư nợ cho vay ủy thác qua 4 tổ chức hội, đoàn thể đạt trên 636 tỷ đồng, chiếm 99,4%, tăng 609 tỷ đồng so với năm 2002; tổng nguồn vốn hoạt động tại Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bố Trạch đạt trên 690 tỷ đồng, tăng 658 tỷ đồng (gấp 25,5 lần) so với thời điểm mới đi vào hoạt động. Qua đó, đã tạo điều kiện cho vay hơn 128.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, với doanh số cho vay đạt trên 2.132 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt gần 1.500 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư phủ kín đến 100% các thôn, bản, tiểu khu, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách thuận lợi, kịp thời.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP, ngày 4/10/2002 của Chính phủ, giai đoạn 2002-2022.

Trường Sinh

Ngân hàng CSXH huyện Bố Trạch

Các tin khác