TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 26

  • Tổng 1.809.149

Bố Trạch tổ chức ký cam kết thực hiện Quy định 01 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 14/1, Huyện ủy Bố Trạch đã tổ chức Lễ ký cam kết thực hiện Quy định 01 ngày 30/3/2016 về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với 28 đồng chí là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý được bổ nhiệm, đề bạt, bầu cử trong năm 2021.

Lễ ký cam kết nhằm mục tiêu tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị, tạo bước đột phá quan trọng về công tác cán bộ, trọng tâm là xiết chặt kỷ luật, tăng cường kỷ cương, làm chuyển biến mạnh mẽ năng lực và phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, công chức; đồng thời thực hiện chủ trương kiên quyết sắp xếp, thay thế những cán bộ làm việc kém hiệu quả, yếu về năng lực và trách nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Công Toán, TUV, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch đề nghị các đồng chí đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định 01 của Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng thời không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao; đề xuất, tham mưu cho huyện nhiều ý kiến tâm huyết trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Thành Vinh - Đức Hải

Đài TT-TH Bố Trạch

Các tin khác