TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 568

  • Tổng 1.813.345

Bố Trạch Tăng cường giải pháp xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều 6/1/2022, Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng cơ sở (XDCS) huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ XDCS vững mạnh toàn diện năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các thành viên BCĐ XDCS huyện Bố Trạch.

Năm 2021, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, BCĐ XDCS huyện đã tham mưu, tổ chức quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, triển khai đồng bộ, toàn diện và đạt các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch công tác XDCS.

Trong công tác xây dựng Đảng, BCĐ XDCS huyện đã ban hành và triển khai thực hiện một số đề án, kế hoạch về công tác cán bộ, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ và củng cố các tổ chức cơ sở đảng, hệ thống chính trị cơ sở. Trong năm 2021, toàn huyện Bố Trạch đã kết nạp được 285 đảng viên mới.

Bên cạnh đó, huyện đã tập trung chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh đạt được nhiều kết quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, nêu ra những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại và đề xuất các giải pháp tập trung chỉ đạo nhằm đạt kết quả tốt hơn trong nhiệm vụ XDCS vững mạnh toàn diện.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ XDCS vững mạnh toàn diện năm 2022, BCĐ XDCS huyện Bố Trạch đã đề ra các giải pháp, như: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định tình hình an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi thời điểm; nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng đảng; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận, đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở; chỉ đạo quyết liệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân./.

Phan Tứ - Trường Sơn

Đài TT – TH Bố Trạch

Các tin khác