TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 682

  • Tổng 1.874.731

Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ I năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều ngày 06/01, UBND huyện Bố Trạch tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ I năm 2022 của Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, do đồng chí Nguyễn Hữu Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Đại diện chủ trì.

 

Tại phiên họp, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; thông qua Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022.

Năm 2021, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã chủ động tổ chức huy động nguồn vốn; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19; đẩy mạnh giải ngân cho vay, kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho các đối tượng thụ hưởng, hạn chế tối đa tồn đọng lãng phí vốn. Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 706,8 tỷ đồng; doanh số cho vay đạt 186 tỷ đồng; doanh số thu nợ đạt 150,2 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 594,6 tỷ đồng; có 5.023 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 5.000 lao động; đã xây dựng 2.621 công trình nước sạch, xây dựng 2.597 công trình vệ sinh. Đực biệt, đã triển khai cho 3 doanh nghiệp vay 268 triệu đồng để trả lương ngừng việc đối với người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid – 19 theo Nghi quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, các thành viên Ban Đại diện đã chủ động, tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Đến 31/12/2021, đã có 28/28 thành viên kiểm tra được 112 thôn, 114 tổ tiết kiệm vay vốn, kiểm tra sử dụng vốn 228 hộ vay. Qua kiểm tra, UBND cấp xã, Ban Giảm nghèo xã, Tổ tiết kiện, vay vốn chấp hành tốt các quy định, đảm bảo quy trình được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

 

Cũng tại phiên họp, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 20 cá nhân đạt nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021./.

Đức Hải

Đài TT – TH Bố Trạch

Các tin khác