TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 789

  • Tổng 1.689.837

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bố Trạch quản lý tốt nguồn vốn vay ủy thác của NHCSXH

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Xác định thực hiện ủy thác vay vốn là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của các tổ chức chính trị - xã hội và càng đặc biệt quan trọng hơn đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ ( LHPN) vì đây là kênh vốn ưu đãi, lãi suất thấp sẽ hỗ trợ rất thiết thực cho các hội viên phụ nữ nghèo vay vốn để có điều kiện phát triển kinh tế, thoát nghèo vươn lên khẳng định bản thân và làm giàu chính đáng. Những năm qua, Hội LHPN huyện Bố Trạch đã luôn quản lý tốt nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện.

Để bảo đảm nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng đối với các Phụ nữ nghèo, cận nghèo có nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, quy định của Ngân hàng về cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách đến các tầng lớp Phụ nữ và nhân dân; đặc biệt là Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và Công văn số 526-CV/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”; các nội dung thỏa thuận theo văn bản liên tịch giữa NHCSXH và Hội LHPN huyện; đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về triển khai, thực hiện quản lý nguồn vốn Tín dụng chính sách.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Trí Hạnh Chủ tịch Hội LHPN huyện tham gia tập huấn

cho Hội viên Hội phụ nữ xã Hưng Trạch

Để thực hiện tốt công tác quản lý vốn ủy thác của NHCSXH huyện, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động của các cơ sở hội. Phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện tổ chức tập huấn cho các cơ sở Hội, Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và Vay vốn ( TK&VV) về công tác quản lý các nguồn vốn vay; tuyên truyền sâu rộng về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác đến cán bộ, hội viên hội phụ nữ. Hàng năm, Ban Thường vụ Hội đã tổ chức các đợt kiểm tra về cơ sở, kịp thời chấn chỉnh các tồ tại, sai sót để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban quản lý tổ TK&VV và đôn đốc, vận động khách hàng sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và có hiệu qủa.

 

Hội viên Hội Phụ nữ xã Tây Trạch huyện Bố Trạch vay vốn để phát triển kinh tế

Nhờ sự sâu sát của Hội LHPN huyện, các xã, thị trấn cùng các Tổ trưởng tổ TK&VV. Hiện nay, Hội LHPN huyện đang quản lý nguồn vốn ủy thác lớn nhất trong các Hội, đoàn thể nhận ủy thác trên địa bàn huyện. Với Tổng dư nợ hơn 226,5 tỷ đồng và mạng lưới 27/28 hội cơ sở cấp xã nhận ủy thác với hơn 146 tổ TK&VV; 5.725 hộ vay đã tạo điều kiện cho chị em phụ nữ tiếp cận tín dụng chính sách để phát triển kinh tế. Là đơn vị có nợ quá hạn thấp nhất, chỉ chiếm tỷ lệ 0,06% trên tổng dư nợ và doanh số cho vay từ đầu năm đến nay cao nhất với hơn 69 tỷ đồng đã chứng tỏ hiệu quả trong công tác quản lý nguồn vốn ủy thác của Hội LHPN huyện.

 Trong công tác nhận tiền gửi tiết kiệm của tổ viên thông qua tổ TK&VV, đã có 100% Tổ TK&VV thực hiện nhận tiền gửi của Tổ viên, đến nay đã huy động được tiền gửi tiết kiệm của Tổ viên thông qua Tổ TK&VV do Hội LHPN quản lý với số tiền hơn 10,8 tỷ đồng; hoàn thành 124% kế hoạch giao.

 

Mô hình chăn nuôi của hội viên hội Phụ nữ xã Lâm Trạch huyện Bố Trạch

Bà Nguyễn Thị Trí Hạnh – HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Thời gian qua, công tác quản lý vốn ủy thác được Hội thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Hội đã tích cực tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ nắm bắt các thủ tục, quy trình vay vốn, đồng thời tư vấn, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, bên cạnh đó vận động hội viên thực hành tiết kiệm, để có thể trả được vốn vay khi đến hạn. Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với chính quyền và các đoàn thể địa phương xử lý nợ đến hạn kịp thời, do đó không có tình trạng nợ quá hạn phát sinh sau các phiên giao dịch của xã, chỉ đạo các cơ sở hội cấp xã, thị trấn thưởng xuyên củng cố chất lượng của Ban quản lý tổ TK&VV hoạt động chưa hiệu quả.

Việc quản lý tốt các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện thời gian qua đã và đang phát huy được hiệu quả tích cực, tạo đòn bẩy cho hội viên phụ nữ, tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống, Hiệu quả từ nguồn vốn ủy thác đã có tác động tích cực đến chất lượng hoạt động Hội và phong trào phụ nữ, nâng cao tỷ lệ thu hút hội viên và chất lượng sinh hoạt chi, tổ, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, cùng giúp nhau thoát nghèo, đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội của Huyện nhà.

Tuấn Sơn

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

Các tin khác