TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 47

  • Tổng 1.809.170

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Sinh con đúng kế hoạch được hỗ trợ 2 triệu đồng; đồng loạt cấp, đổi giấy phép lái xe qua mạng; miễn giảm tiền sử dụng đất... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2015.

 Sinh con đúng kế hoạch được hỗ trợ 2 triệu đồng

Theo nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chophụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số có hiệu lực từ 15/6/2015. Theo Nghị định này, phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số được hỗ trợ 2 triệu đồng/người từ tháng đầu sau sinh con.

 

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2015 - Ảnh 1

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2015: Phụ nữ dân tộc thiểu số sinh con đúng kế hoạch được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Đối tượng thụ hưởng phải tự nguyện cam kết bằng văn bản không sinh thêm con, nếu vi phạm phải hoàn trả lại kinh phí đã nhận hỗ trợ.

Miễn, giảm tiền sử dụng đất

Quyết định 11/2015/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 1/6/2015, quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Cụ thể: Giảm 50% tiền sử dụng đất theo mức thu quy định trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) thì hộ gia đình, cá nhân nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

Siết quy định về tuyển sinh cử tuyển

Chính phủ vừa ban hành nghị định 49/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14-11-2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sởgiáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có hiệu lực thi hành từ ngày 7-6.

Theo đó, công dân Việt Nam thường trú từ 5 năm liên tục trở lên tính đến năm tuyển sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và có thời gian 3 năm học trung học phổ thông tại trường đóng tại địa phương đó (học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh các lớp tạo nguồn tỉnh theo hộ khẩu trường trú) được cử tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc có thời gian 4 năm học trung học cơ sở ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được cử tuyển vào trung cấp; ưu tiên xét cử tuyển đối tượng là người dân tộc thiểu số (Quy định hiện hành chỉ yêu cầu đối tượng cử tuyển thường trú 5 năm tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn). Tỷ lệ người dân tộc Kinh được cử tuyển không vượt quá 15% so với tổng số chỉ tiêu được giao.

Hàng năm, UBND cấp tỉnh phải báo cáo kết quả xét tuyển vào vị trí việc làm cho người học cử tuyển sau tốt nghiệp trong 03 năm liên tiếp liền kề năm kế hoạch. căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị mà ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất chỉ tiêu cử tuyển.

Thời gian người học theo chế độ cử tuyển chờ thông báo xét tuyển theo quy định tại Khoản 2 Điều này tối đa là 12 tháng (quy định hiện hành là 6 tháng), kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp. Quá thời hạn 12 tháng không nhận được thông tin xét tuyển theo quy định của Nghị định này thì người học theo chế độ cử tuyển không phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo.

Hỗ trợ đầu tư khai thác bến xe khách

Quyết định 12/2015/QĐ-TTg ngày 16/4/2015, về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách có hiệu lực từ 1/6/2015. Theo đó, cho phép hỗ trợ tối thiểu 20% lãi suất vay các tổ chức tín dụng đối với dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng bến xe khách theo hình thức xã hội hóa; miễn tiền thuê đất đối với bến xe khách tại các huyện nghèo theo quy định của Chính phủ  được miễn tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích bến xe khách...

 

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2015 - Ảnh 2

Ưu đãi đầu tư khai thác bến xe khách

Sửa đổi chỉ tiêu cấp lại, đổi giấy phép lái xe

Thông tư 53/2015/TT-BTC sửa đổi một số chỉ tiêu quy định trong Biểu mức thu lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông, có hiệu lực thi hành từ ngày 6/6.

Cụ thể, trường hợp cấp lại, đổi giấy đăng ký và biển số xe ô tô con không hoạt động kinh doanhvận tải hành khách và xe máy chuyển từ khu vực phải nộp lệ phí với mức thu thấp về khu vực phải nộp lệ phí mức thu cao, tổ chức, cá nhân phải nộp lệ phí theo mức thu cấp mới.

Ngoài ra, xe ô tô con hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bao gồm: Xe ô tô con của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải hành khách được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Xe ô tô con cho thuê tài chính đối với các tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Xử lý vi phạm qua hộp đen

Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2015

Cụ thể, qua trang web quản lý thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) các Sở GTVT quản lý, đơn vị vận tải để lái xe vi phạm 5 lần/1000 km, ở mức vi phạm trên 5 km/h sẽ bị Sở GTVT quyết định thu hồi phù hiệu, biển hiệu và đình chỉ hoạt động kinh doanh vận tải 1 tháng.

Trường hợp không nộp hoặc kéo dài thời gian nộp phù hiệu, biển hiệu theo quy định, Sở GTVT không cấp lại phù hiệu, biển hiệu cho phương tiện bị thu hồi trong thời hạn 6 tháng. Khi đã bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu mà vẫn đưa xe hoạt động kinh doanh vận tải sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 60 ngày.

Ngoài những chính sách trên, còn nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2015 như: Nghị định số 40/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng; Nghị định 36/2015/NĐ-CP ngày 17/4/2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp sẽ có hiệu lực từ ngày 10/6/2015;

Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-6, quy định mức tạm ứng hợp đồng xây dựng không được vượt quá 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết...

 

Các tin khác