TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 1003

  • Tổng 1.690.051

Báo cáo (Số: 70/BC-UBND) Tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ chủ yếu quý II năm 2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2018

I. KINH TẾ

1. Nông nghiệp

Trồng trọt: Toàn huyện cơ bản đã kết thúc gieo trồng vụ Đông Xuân; công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng tiếp tục được chú trọng, nhất là trên diện tích lúa kém hiệu quả. Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm thực hiện 13.216 ha, bằng 96% so cùng kỳ; trong đó, diện tích lúa 5.390 ha, đạt 100,7%KH, bằng 99% so với cùng kỳ; diện tích các loại cây hoa màu giảm 4% so cùng kỳ. Thực hiện các mô hình khuyến nông với diện tích 7,6ha trồng dứa, cây dược liệu, bưởi da xanh, cam… trên diện tích cây cao su bị gãy đỗ.

Tuy nhiên, do thời tiết có độ ẩm cao nên tình hình sâu bệnh, nạn chuột phá hoại diễn ra ở nhiều nơi, có khoảng 50ha lúa bị rệp muỗi, đạo ôn, rầy nâu gây hại, 45ha lúa bị chuột phá hoại; 45ha cây hồ tiêu bị nhiễm bệnh vàng lá. Các ngành, địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp phòng trừ, không để lây lan.

Chăn nuôi: Tiếp tục phát triển khá, chất lượng đàn tăng cao, đặc biệt là tỷ lệ sử dụng giống ngoại ngày càng tăng do có sự đầu tư của các các doanh nghiệp và hộ chăn nuôi tập trung. Hiện đàn trâu có 8.470 con, tăng 11,7%, đàn bò có 28.510 con, tăng 13%; đàn lợn 99.100 con, giảm 6,7%; đàn gia cầm 771.800 con, tăng 5% so cùng kỳ. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát, công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và việc vận chuyển gia súc, gia cầm được thực hiện nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, tại một số địa phương công tác giám sát, phát hiện dịch bệnh còn chậm, triển khai phòng, chống dịch bệnh thiếu kịp thời; tại xã Thượng Trạch, có 85 con bò bị bệnh Lỡ mồm lông móng; các ngành, địa phương đã kịp thời thực hiện các biện pháp phòng chống, khống chế dịch bệnh và tiêm phòng cho gia súc, gia cầm.

2. Lâm nghiệp: Công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng có nhiều chuyển biến tích cực; trồng được 148 ha rừng tập trung, đạt 32,9%KH, tăng 131% so cùng kỳ; khai thác gỗ rừng trồng đạt 9.560m3, tăng 83% so cùng kỳ. Công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm lâm luật được tăng cường3 tháng đầu năm đã phát hiện và xử lý 15 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản, giảm 17 vụ so cùng kỳ, tịch thu trên 24m3 gỗ các loại, phạt tiền và thu nộp ngân sách trên 238 triệu đồng.

Tuy nhiênhiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng ở một số địa phương chưa cao, nên nhận thức và trách nhiệm của người dân còn hạn chế. Một số địa phương triển khai phương án giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng còn chậm.

3. Thuỷ sản: Sản xuất thuỷ sản đạt kết quả khá tích cực. Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng đạt 4.075 tấn, đạt 16,8%KH, tăng 6,8% so cùng kỳ; trong đó, sản lượng đánh bắt đạt 3.740 tấn, tăng 7% so cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng đạt 335 tấn, tăng 6,5% so cùng kỳ. Đã có nhiều tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ, các địa phương có nghề biển đã tổ chức việc cầu ngư ra quân đánh bắt thủy sản. 3 tháng đầu năm, đã hỗ trợ cho 38 tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP với tổng kinh phí gần 2,7 tỷ đồng.

Công tác thẩm định, phê duyệt chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển cơ bản đã hoàn thành, đã chi trả hơn 661,9 tỷ đồng/663,7 tỷ đồng tổng kinh phí phê duyệt. Mặc dù, các kiến nghị, khiếu nại đã được giải quyết theo đúng quy định nhưng hiện còn 5 hộ xã Hạ Trạch, 23 hộ xã Hoàn Trạch vẫn chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

4. Thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững: Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch, lộ trình đề ra. Tập trung chỉ đạo xã Nhân Trạch đánh giá mức độ đạt được của từng tiêu chí nông thôn mới để tập trung thực hiện Chương trình, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018, hiện đã đạt 17/19 tiêu chí.

Triển khai các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020.

5. Sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp: Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 209 tỷ đồng, đạt 24,6%KH, tăng 9,8% so cùng kỳ. Triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ để duy trì, phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tiếp tục hỗ trợ các cơ sở đăng ký nhãn mác mang thương hiệu riêng của địa phương.

Tuy nhiên, một số thành phần kinh tế tập thể phát triển chưa hiệu quả, nhất là các HTX dịch vụ điện đã chuyển giao ngành điện quản lý.

6. Về đầu tư phát triển hạ tầng, xây dựng cơ bảnCông tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục có chuyển biến tích cực; nguồn vốn phân bổ hướng tập trung, ưu tiên thanh toán nợ đọng XDCB, đầu năm 2018 đã bố trí trả được 6,1 tỷ đồng nợ đọng XDCB thuộc ngân sách huyện; tình hình quyết toán công trình hoàn thành có nhiều chuyển biến, tính đến 31/12/2017, số công trình còn tồn đọng chưa quyết toán là 45 công trình. Công tác thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định công trình được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định.

Công tác quản lý quy hoạch xây dựng được thực hiện nghiêm túc; tăng cường quản lý việc thực hiện Đề án xây dựng và chỉnh trang đô thị Hoàn Lão, quy hoạch phân khu đô thị - du lịch Phong Nha; rà soát, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch nông thôn mới phục vụ đầu tư các dự án.

Tuy nhiên, nợ đọng XDCB cấp xã còn cao nhưng các địa phương chưa chủ động thực hiện các giải pháp trả nợ đọng XDCB. Công tác quản lý hạ tầng kỷ thuật đô thị còn bất cập, tình trạng xây dựng không phép vẫn còn xảy ra.

7. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, vận tải: Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng ổn định. Doanh thu tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ đạt 1.390 tỷ đồng, tăng 20,5% so cùng kỳ. Hoạt động vận tải diễn ra tích cực, doanh thu vận tải đạt 188 tỷ đồng, tăng 7% so cùng kỳ. Dịch vụ, du lịch đạt kết quả khá, 3 tháng đầu năm có hơn 138 ngàn lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 5% so cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế hơn 50 ngàn lượt, tăng 36% so cùng kỳ.

8. Tài chính - tín dụng

Tài chính: Triển khai giao nhiệm vụ thu cho các doanh nghiệp, các đơn vị, địa phương và thực hiện các giải pháp đôn đốc thu nộp ngân sách kịp thời nên kết quả thu đạt tương đối so kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thực hiện 60 tỷ đồng, đạt 30,4% dự toán tỉnh giao, 28,8% dự toán huyện giao, tăng 31% so cùng kỳ.

Chi ngân sách địa phương thực hiện 198 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 50,3 tỷ đồng. Việc quản lý, điều hành chi ngân sách cơ bản bám sát dự toán được giao, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm theo đúng quy định, đáp ứng các nhiệm vụ đề ra.

Tuy nhiên, chỉ đạo thu ngân sách ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; thiếu sự phối hợp nên chưa khai thác triệt để nguồn thu, còn để thất thu. Một số đơn vị, địa phương bố trí nguồn và các nhiệm vụ chi chưa bám sát dự toán được giao.

Tín dụng: Các tổ chức tín dụng, ngân hàng tiếp tục triển khai tốt các hoạt động huy động, cung ứng nguồn vốn và các chính sách tín dụng góp phần thực hiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

9. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường: Công tác quản lý đất đai, lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2018 được thực hiện theo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác GPMB, tạo quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất. Việc giải quyết hồ sơ, thực hiện các quyền của người sử dụng đất đảm bảo quy định, đến nay công tác cấp GCN QSD đất ở lần đầu đạt 98,23%. Tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát, sỏi lòng sông, đất san lấp trái phép và tình trạng gây ô nhiễm môi trường; chỉ đạo các địa phương có phương án bảo vệ các vùng khoáng sản chưa khai thác. Công tác thu gom, xử lý rác thải được chỉ đạo, thực hiện thường xuyên; triển khai thực hiện Đề án vệ sinh môi trường, cây xanh, điện chiếu sáng xã Sơn Trạch theo đúng quy định.

Tuy nhiên, việc lập phương án, giải quyết, xử lý đối với diện tích đất lâm nghiệp thu hồi của các lâm trường giao địa phương quản lý, sử dụng còn chậm, nhất là tại xã Lâm Trạch.

II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI

1. Giáo dục và đào tạo: Tổ chức Sơ kết học kỳ 1, triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2017-2018. Các đơn vị trường học đã bố trí cán bộ trực, đảm bảo an ninh trật tự trường học trước, trong và sau Tết. 

Công tác giáo dục đạo đức và lối sống cho học sinh được chú trọng triển khai, công tác quản lý trường học có những chuyển biến tích cực. Tổ chức thành công Hội khỏe phù đổng cấp huyện, thành lập đội tuyển tham gia Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh. Tổ chức các Hội thi trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo ý nghĩa, đạt chất lượng.

Tiến hành bố trí đội ngũ giáo viên, nhân viên ở các trường phù hợp với tình hình thực tế và biên chế được giao, đảm bảo đúng chuyên môn nghiệp vụ, vị trí việc làm, đáp ứng kịp thời nhu cầu giáo viên ở các đơn vị trường học ngay từ đầu năm học với số lượng 3.010 biên chế (giảm 62 biên chế so với năm 2017).

Tuy nhiên, chất lượng học tập của học sinh chưa đồng đều ở các cấp học. Đầu tư cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở một số trường chưa được chú trọng. Chất lượng giảng dạy của một bộ phận giáo viên còn hạn chế.     

2. Công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em

Y tế: Chất lượng chăm sóc sức khỏe trên địa bàn được duy trì và nâng cao, nhất là công tác trực cấp cứu, khám chữa bệnh. An toàn điều trị được giữ vững, không có tai biến chuyên môn xảy ra do thiếu tinh thần trách nhiệm của cán bộ y tế. Hoạt động phối, kết hợp giữa các đơn vị y tế tuyến huyện và xã được tăng cường.

Đã khám bệnh cho gần 35.000 lượt người, trong đó tuyến huyện gần 15.000 lượt người, tuyến xã trên 19.000 lượt. Số lần bệnh nhân điều trị nội trú gần 4.500 lần. Công suất sử dụng giường bệnh tuyến huyện đạt 103,3%, trong khi đó tuyến xã đạt 21,6%.

Công tác phòng chống dịch được duy trì thường xuyên nên không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Tăng cường tổ chức phổ biến, tuyên truyền các nội dung liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩmbảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Dân số, gia đình và trẻ em: Triển khai tuyên truyền về sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình, chú trọng nội dung về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại thời điểm hiện nay. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 12,9%, giảm 2,3% so với cùng kỳ; tập huấn kỹ năng và kiến thức về công tác Dân số- KHHGĐ cho đội ngũ viên chức DS- KHHGĐ các xã, thị trấn.

Chú trọng triển khai công tác thông tin tuyên truyền chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, cấp tiền mừng tuổi trong dịp Tết Nguyên Đán cho các cháu mồ côi, bị nhiễm chất độc da cam và có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tiếp nhận và phân phối nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cho trẻ em trên địa bàn với trị giá trên 87 triệu đồng.

Tuy vậy, chất lượng điều trị nội trú tại tuyến xã còn hạn chế. Tỷ lệ sinh con thứ 3 tuy giảm nhưng chưa ổn định. Tình trạng chênh lệch giới tính vẫn còn xảy ra.

3. Hoạt động văn hoá thông tin- TDTT, truyền thanh

Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội được tổ chức đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và phong tục, tập quán của từng địa phươngphục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, tác động tích cực đến đời sống tinh thần trong nhân dân, tạo khí thế và phong trào thi đua yêu nước sôi nổi. Tiếp tục tổ chức các môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ VIII và tham gia tại tỉnh đạt kết quả tốt.

Đã tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá trên địa bàn; phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động thu lợi bất chính.

Tiếp tục triển khai Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đến nay đã có 87,8% làng, 86,4% cơ quan, đơn vị; 84,6% gia đình đăng ký danh hiệu văn hóa năm 2018.

Công tác phát thanh được thực hiện kịp thời và có hiệu quả, nội dung chủ yếu tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất của huyện. Đã sản xuất được 82 chương trình với 410 tin bài; 165 tin, bài, trang truyền hình được phát trên sóng truyền thanh, truyền hình của tỉnh. Củng cố hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền.

Tuy nhiên, một số xã chưa tích cực triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng xuân. Tổ chức một số môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội TDTT chưa đảm bảo tiến độ.

4. Công tác dân tộc - tôn giáo

Công tác dân tộc: Chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc. Đã hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số dịp Tết Nguyên đán. Tiếp nhận và phân bổ trên 28 tấn gạo của Thủ tướng Chính phủ cho đồng bào dân tộc tại các xã Tân Trạch và Thượng Trạch nên không có hộ thiếu đói trong dịp Tết. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn cách thức sản xuất cho bà con vùng dân tộc.

Công tác tôn giáo: Tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện ổn định. Các hoạt động của các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân, phật tử đảm bảo chấp hành pháp luật. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo được tăng cường; đảm bảo tình hình, an ninh trật tự vùng đồng bào có đạo.

5. Công tác thực hiện các chính sách xã hội

Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác. Tổ chức cấp phát mọi chế độ trong dịp tết cho các đối tượng đảm bảo đến tận nhân dân theo đúng quy định. Đã chi trả trợ cấp cho gần 11.000 đối tượng người có công và bảo trợ xã hội với tổng trị giá trên 28,1 tỷ đồng. Cấp tiền hương khói, thờ cúng cho 10.109 người có công và thân nhân thờ cúng Liệt sỹ với số tiền trên gần 1,3 tỷ đồng.  

Phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện tiếp nhận và tổ chức trao quà của Chủ tịch nước, của Chính phủ, của tỉnh, của huyện, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất cho trên 8.800 đối tượng chính sách xã hội với trị giá gần 2,2 tỷ đồng.

Tổ chức đoàn thăm, tặng quà, chúc Tết các địa phương, các Đồn Biên phòng trên địa bàn, đối tượng chính sách, các chiến sỹ đang trực chiến đấu tại đảo Trường Sa, các y, bác sỹ và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện trong dịp Tết Nguyên đán. Tiếp nhận và phân bổ 185 tấn gạo của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất cho nhân dân, đảm bảo không có hộ nào thiếu đói, đứt bữa trong dịp Tết. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động cứu trợ xã hội, nhân đạo từ thiện với tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng.  

Tổ chức khảo sát, tổng hợp nhu cầu học nghề của người dân để xây dựng kế hoạch đào tạo nghề. Duy trì liên kết đào tạo với Trường trung cấp nghề tỉnh tổ chức tuyển sinh, đào tạo nghề trung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu học nghề của người dân trên địa bàn. Đã giải quyết việc làm mới cho 972 người, đạt 26% KH, trong đó xuất khẩu lao động 301 người, đạt 27,4% KH. 

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm hợp đồng lao động trong xuất khẩu lao động vẫn còn xảy ra, làm ảnh hưởng đến lực lượng lao động có nhu cầu xuất khẩu tại địa phương.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINHXÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Quốc phòng - an ninh

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; các lực lượng thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức tập huấn quân sự, ra quân huấn luyện theo đúng kế hoạch, đạt chất lượng tốt. Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2018 trang trọng, đảm bảo chất lượng, đạt chỉ tiêu quân số 182 đồng chí. Xây dựng kế hoạch tổ chức đón 128 quân nhân xuất ngũ và đăng ký vào ngạch dự bị động viên theo quy định.

Chủ động nắm chắc tình hình, xử lý tốt các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, sự cố môi trường biển... Triển khai các kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, buôn bán vật liệu nổ, pháo nổ trái phép.

Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội: Xảy ra 14 vụ, bị thương 01 người, thiệt hại tài sản hơn 83 triệu đồng (giảm 18 vụ, giảm 09 người bị thương so cùng kỳ). Đã truy xét, kết luận 14/14 vụ, liên quan đến 26 đối tượng.

Tai nạn giao thông: Xảy ra 14 vụ, làm chết 07 người, bị thương 14 người, thiệt hại tài sản hơn 53 triệu đồng (giảm 04 vụ, tăng 04 người chết, giảm 02 người bị thương, thiệt hại tài sản tăng 20,5 triệu đồng so cùng kỳ).

Tuy nhiên, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội có chiều hướng gia tăng, tính chất tội phạm ngày càng nguy hiểm, có tổ chức và sử dụng công nghệ cao; tình hình mua bán, tàng trữ ma tuý tổng hợp diễn biến phức tạp, đã phát hiện, bắt quả tang 04 vụ, liên quan 05 đối tượng.

2. Công tác Tư pháp - Thi hành án

Công tác Tư pháp: Công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL thực hiện đúng tiến độ và chất lượng, đã kiểm tra 78 Nghị quyết HĐND cấp xã, trong đó có 28 Nghị quyết ban hành dưới hình thức văn bản QPPL; công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính dần đi vào nền nếp; lĩnh vực công chứng, hộ tịch thực hiện kịp thời, phục vụ tốt nhu cầu của công dân.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở hiệu quả chưa cao; công tác ban hành, tự kiểm tra, rà soát văn bản còn hạn chế; việc sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước thôn, bản, tiểu khu chưa kịp thời.

Công tác thi hành án dân sự: Đã có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, địa phương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Tổng số việc phải thi hành 262 việc, có điều kiện thi hành 184 việc, thi hành xong 107 việc, đạt 59% (giảm 11% so cùng kỳ); tổng số tiền phải thi hành 115,5 tỷ đồng, có điều kiện thi hành 51,7 tỷ đồng, thi hành xong 26,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 55% (tăng 47,5% so cùng kỳ).

Tuy vậy, tỷ lệ thi hành án về tiền đạt thấp so với số tiền có điều kiện thi hành; ý thức chấp hành pháp luật của người phải thi hành án còn hạn chế, tìm mọi thủ đoạn cản trở, chống đối, kéo dài việc thi hành án.

3. Công tác thanh tra, tiếp công dân

Công tác thanh tra: Thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2018, tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra về chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai tại các xã Thanh Trạch, Sơn Trạch, Phúc Trạch, Lý Trạch. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; tiếp nhận 22 đơn (tăng 08 đơn so với cùng kỳ); đã giải quyết 5/10 đơn thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

Công tác tiếp công dân: Tiếp tục được tăng cường, có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ công chức về thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; nhiều vụ việc đã được giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, số công dân đến trụ sở tiếp dân của huyện và số đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp có chiều hướng giảm, tại Ban tiếp công dân huyện đã tiếp 28 lượt, 33 công dân, tiếp nhận 07 đơn (giảm 03 lượt, 03 đơn so với cùng kỳ).

4. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

Đã giao 230 chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức, hợp đồng cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện năm 2018; bổ nhiệm, sắp xếp lại cán bộ quản lý các trường học, đã bổ nhiệm mới 01 Hiệu trưởng và 03 Phó hiệu trưởng, điều chuyển 03 cán bộ quản lý trường học; kiện toàn một số Ban chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả điều hành của UBND huyện. Thực hiện các chế độ chính sách, công tác điều động, thuyên chuyển, nghỉ hưu, thôi việc, hợp đồng lao động đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luậtTriển khai Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ theo đúng kế hoạch.

Chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành chính. Tiếp tục niêm yết công khai bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện; chỉ đạo, chấn chỉnh nâng cao trách nhiệm trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính nhằm giải quyết tốt nhu cầu của cá nhân, tổ chức. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại các phòng chuyên môn đã đi vào nền nếp, đảm bảo quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Dự án dân chấm điểm M-SCORE.

5. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện

Triển khai các giải pháp điều hành tích cực, chủ động trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2018. Chỉ đạo, đôn đốc các ngành, địa phương phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh các biện pháp thu ngân sách; chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư XDCB, làm tốt công tác GPMB; tăng cường quản lý đất đai, khoảng sản, môi trường. Thực hiện kịp thời các chế độ chính sách, an sinh xã hội; tổ chức các hoạt văn hóa, văn nghệ sôi nổi, rộng khắp chào mừng các ngày lễ lớn, đón Tết cổ truyền dân tộc. Tiếp tục chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhất là trong việc thực hiện thẩm định, chi trả bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển, hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do bão…Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phấn đấu cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính; thực hiện triệt để việc thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, phòng chống tham nhũng. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên liên quan đến tôn giáo.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ của một số đơn vị, địa phương còn chậm, hiệu quả chưa cao; một số địa phương chưa chủ động trong việc đề ra các giải pháp để thực hiện chương trình nông thôn mới, đầu tư phát triển hạ tầng, phát triển sản xuất.

B. NHIỆM VỤ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ II NĂM 2018

I. LĨNH VỰC KINH TẾ

- Tiếp tục chỉ đạo gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch sản xuất vụ Đông Xuân; triển khai vụ Hè Thu đảm bảo đúng thời vụ; tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa và vùng gò đồi; tập trung thực hiện tốt công tác bảo vệ thực vật, diệt chuột, chú trọng công tác thủy lợi. Thực hiện tốt việc hỗ trợ thiệt hại khôi phục sản xuất nông nghiệp đảm bảo đúng đối tượng.

- Chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo hướng nâng cao chất lượng, giá trịTăng cường công tác giám sát dịch bệnh, phát hiện và xử lý kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh lớn xảy ra. Chú trọng công tác thú y, thực hiện quyết liệt công tác tiêm phòng.

- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao chất lượng rừng; chú trọng công tác trồng rừng, khai thác gỗ từ rừng trồng; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách của Nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng nhằm hạn chế tình trạng phá rừng, xâm lấn đất lâm nghiệp trái phép.

- Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản; khuyến khích ngư dân đầu tư đóng mới tàu thuyền đánh bắt tham gia đánh bắt hải sản trên vùng biển xa. Chỉ đạo thực hiện tốt sản xuất nuôi trồng, chú ý công tác kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh.

- Đôn đốc, hỗ trợ các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tiêu chí nông thôn mới; tập trung chỉ đạo xã Nhân Trạch thực hiện hoàn thành 2 tiêu chí chưa đạt là Trường học và Cơ sở vật chất văn hóa.

Khuyến khích, thúc đẩy đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp- TTCN, chú trọng phát triển ngành nghề nông thôn, chỉ đạo khôi phục một số ngành nghề truyền thống với lợi thế sẵn có trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ khuyến công. Phối hợp thực hiện tốt các dự án điện trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý, sử dụng điện nông thôn đảm bảo an toàn.

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư XDCB; tiếp tục thực hiện giải pháp xử lý nợ đọng XDCB; đôn đốc giải quyết dứt điểm, quyết toán các công trình hoàn thành đã đưa vào sử dụng. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, cấp giấy phép xây dựng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng chỉnh trang đô thị thị trấn Hoàn Lão.

- Tăng cường phối hợp giữa các ngành để đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, thực hiện quyết liệt các biện pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế; khai thác triệt để nguồn thu phát sinh, quản lý chặt chẽ các nguồn thu khác từ tài nguyên, XDCB. Thực hiện kiểm soát chi đúng theo dự toán được giao, chi đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm; thực hiện tốt việc công khai, minh bạch tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển quỹ đất, đẩy nhanh các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất. Làm tốt công tác giao đất, GPMB các dự án nhằm kêu gọi đầu tư. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý và giao đất lâm nghiệp, xử lý việc lấn chiếm đất đai của các cơ sở tôn giáo; giải quyết các tồn đọng, vướng mắc liên quan đến đất đai tại các địa phương. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc quản lý tài nguyên, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; chấn chỉnh, xử lý dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

II. LĨNH VỰC VĂN HOÁ- XÃ HỘI

Chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch năm học 2017-2018 và các kỳ thi cuối năm, thi tốt nghiệp của các bậc học đạt kết quả caoNâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục, coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh, đảm bảo an ninh, trật tự trường học; phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội học đường. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đại trà gắn với chất lượng mũi nhọn; đặc biệt quan tâm chỉ đạo cải thiện tỷ lệ học sinh giỏi bậc trung học phổ thông, chất lượng giáo dục ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa. Xây dựng Đề án và tiến hành sáp nhập, chia tách một số trường học trên địa bàn theo đúng quy định và tình hình thực tế.

- Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân, khám chữa bệnh cho người nghèo, đồng bào dân tộc, người bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển. Làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn. Củng cố chất lượng hoạt động của hệ thống trạm y tế các xã, thị trấn. Tập trung chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dược phẩm thực hiện niêm yết công khai giá thuốc và bán theo giá niêm yết. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Tăng cường công tác truyền thông về dân số KHHGĐ nhằm giảm thiểu tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, chú trọng tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh trong giai đoạn hiện nay.  

Đảm bảo các quyền của trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, tạo mọi điều kiện để chăm sóc và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chú trọng tuyên truyền các hoạt động giảm thiểu tai nạn thương tích cho trẻ em, nhất là về mùa hè. Tăng cường chỉ đạo giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng theo kế hoạch đề ra. 

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng hoạt động của Đài truyền thanh huyện và các trạm truyền thanh cơ sở. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông; đẩy mạnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, nhất là các cơ sở kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Ưu tiên công tác phục dựng, bảo tồn các loại hình văn hoá nghệ thuật truyền thống trên địa bàn, góp phần quảng bá du lịch. Thực hiện tốt việc xã hội hóa các nguồn lực để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức các môn thi đấu còn lại và tổng kết Đại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ VIII. Tổ chức tốt Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện lần thứ hai năm 2018 đảm bảo chất lượng, góp phần quảng bá du lịch. Tăng cường công tác quảng bá du lịch, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các sản phẩm du lịch.

- Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các công trình, dự án thuộc chương trình 135 của Thủ tướng Chính phủ. Chăm lo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển kinh tế - xã hội 2 xã Tân Trạch, Thượng Trạch giai đoạn 2016 - 2020.                                                                                                                                                         - Giải quyết đầy đủ các chế độ cho đối tượng chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng người có công, hộ nghèo. Giao chỉ tiêu giảm nghèo cụ thể cho các xã, thị trấn.

Chú trọng chỉ đạo công tác giải quyết việc làm. Tăng cường thực hiện đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu lao động, trong đó tập trung tuyên truyền việc chấp hành kỷ luật đối với lực lượng lao động xuất khẩu tại các nước. Tiếp tục rà soát, tổng hợp nhu cầu học nghề làm cơ sở cho việc thực hiện chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018.

III. VỀ QUỐC PHÒNG - AN NINH, THỰC THI PHÁP LUẬT VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng. Thường xuyên nắm tình hình liên quan đến an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, hoạt động của người nước ngoài..., xử lý có hiệu quả các vấn đề nổi lên, không để bị động bất ngờ. Tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tuần tra kiểm soát an toàn giao thông, đẩy lùi tai nạn giao thông, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Triển khai thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thanh tra công vụ theo kế hoạch; chủ động thanh tra đột xuất trên các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực hoặc khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, nhằm hạn chế đơn khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự, giải quyết dứt điểm những vụ án có số tiền lớn, vụ án tồn đọng lâu năm.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định 158/2007/NĐ-CP đối với công chức cấp xã. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, xét thăng hạng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018; tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy trình quản lý TCVN ISO 9001:2008 và Dự án Dân chấm điểm M-Score nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính công của UBND huyện.

Tiếp tục thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Bố Trạch về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2018./.

Tải về

Các tin khác