TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 44

  • Tổng 1.669.705

Báo cáo (Số: 139/BC-UBND) Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+

I. TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ

1. Nông nghiệp

Trồng trọt:

Với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương và sự nỗ lực cố gắng của nhân dân trong sản xuất nông nghiệp nên vụ Đông Xuân 2016-2017 được mùa toàn diện; năng suất, sản lượng nhiều loại cây trồng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm thực hiện 13.775 ha, bằng 98% so cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực 37.484 tấn, đạt 105,5%KH vụ Đông Xuân, đạt 81%KH cả năm, tăng 2,2% so cùng kỳ.

Vụ Đông Xuân năm nay, huyện đôn đốc, chỉ đạo tích cực công tác phòng chống dịch bệnh, bố trí cơ cấu giống hợp lý, áp dụng nhiều giải pháp kỷ thuật, đẩy mạnh xây dựng nhiều mô hình khuyến nông đạt hiệu quả kinh tế cao. Chú trọng công tác thuỷ lợi, thực hiện các biện pháp tưới tiêu nước hợp lý cho sản xuất nông nghiệp.

Về sản xuất vụ Hè Thu:

Đã chỉ đạo các địa phương tiến hành gieo cấy ngay sau khi thu hoạch xong vụ Đông Xuân theo đúng thời vụ, cơ cấu bộ giống theo hướng ngắn ngày, hiệu quả; triển khai xây dựng cánh đồng lớn. Đến nay, diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Hè Thu thực hiện trên 4.460 ha, bằng 90% so cùng kỳ.

Tuy vậy, một số địa phương chỉ đạo sản xuất thiếu quyết liệt, nhất là trong công tác giống, phòng trừ sâu bệnh; chưa mạnh dạn trong định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, tỷ lệ cơ giới hóa còn thấp, các mô hình theo chuỗi giá trị còn ít, chất lượng hàng hóa chưa cao.

Chăn nuôi:

Tiếp tục phát triển khá, đặc biệt chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại và gia trại phát triển nhanh; đàn trâu, bò đã có sự phục hồi về số lượng, do giá thịt lợn hơi giảm, người dân hạn chế đầu tư nên tổng đàn lợn giảm. Hiện toàn huyện, đàn trâu có 7.590 con, tăng 5,2%, đàn bò có 25.200 con, tăng 5,8% (tỷ lệ bò lai chiếm 44% so với tổng đàn bò); đàn lợn 105.700 con, giảm 2,9%; đàn gia cầm 734.700 con tăng 8% so cùng kỳ. Các loại dịch bệnh được kiểm soát an toàn; công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm được chú trọng, tỷ lệ đạt kết quả khá, cao hơn so với cùng kỳ; công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và việc vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc.

Tuy nhiên, một số địa phương chỉ đạo thiếu quyết liệt và chưa có giải pháp cụ thể để phát triển chăn nuôi, tỷ lệ tiêm phòng chưa đáp ứng tỷ lệ bảo hộ. Thị trường đầu ra một số sản phẩm chăn nuôi không ổn định đã ảnh hưởng đến tâm lý người chăn nuôi.

2. Lâm nghiệp:

Công tác quản lý, bảo vệ rừng có nhiều chuyển biến tích cực; trồng mới 197 ha rừng tập trung, đạt 49,5%KH. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc lấn chiếm đất lâm nghiệp. Công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác, buôn bán, vận chuyển gỗ và lâm sản được tăng cường, đã phát hiện và xử lý 63 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản, giảm 16 vụ so cùng kỳ, tịch thu trên 55m3 gỗ các loại, phạt tiền và thu nộp ngân sách trên 600 triệu đồng. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng thường xuyên được chỉ đạo, quán triệt. Tiến hành rà soát, bổ sung điều chỉnh kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2017-2020 theo kế hoạch.

Tuy nhiên, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng ở một số địa phương còn thấp nên nhận thức và trách nhiệm của người dân còn hạn chế.

3. Thuỷ sản:

Thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ nên tình hình đánh bắt, nuôi trồng đã ổn định trở lại và đạt được một số kết quả bước đầu. Sản lượng thủy, hải sản đánh bắt và nuôi trồng đạt 9.443 tấn, đạt 40%KH, tăng 10% so cùng kỳ; trong đó, sản lượng đánh bắt đạt 8.520 tấn, tăng 11% so cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng đạt 923 tấn, tăng 2% so cùng kỳ.

Toàn huyện hiện có 940 tàu đánh cá và 502 bơ nan, đã có nhiều tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ, các tổ hợp tác trên biển tiếp tục hoạt động hiệu quả. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch, diện tích nuôi trồng đạt 1.363ha, tăng 32% so cùng kỳ.

Về công tác thẩm định, chi trả bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển: Chỉ đạo các ngành có liên quan, các xã có đối tượng bị ảnh hưởng thực hiện kịp thời việc rà soát, đánh giá, thẩm định để tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ với kinh phí phân bổ về các xã chi trả gần 548 tỷ đồng/573 tỷ đồng theo Quyết định phê duyệt (đạt 95,6%). Hiện đang tiếp tục rà soát, thẩm định, niêm yết công khai để tổ chức chi trả cho các đối tượng theo quy định.

Tuy nhiên, một số xã chưa làm tốt việc thẩm định, chi trả bồi thường thiệt hại cho các đối tượng bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển, vẫn còn để xảy ra khiếu kiện, khiếu nại.

4. Chương trình xây dựng nông thôn mới:

Tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt, tất cả các lĩnh vực đều có sự chuyển biến, hệ thống cơ chế, chính sách cơ bản được sửa đổi, hoàn thiện và phổ biến đến tất cả các xã. Tiếp tục giữ vững 10 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận xã nông thôn mới. Tỷ lệ bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã là 14,21 tiêu chí, tăng bình quân 0,11 tiêu chí/xã (tính từ đầu năm 2017 tới nay), có 2 xã đạt 15-18 tiêu chí; 12 xã đạt 10-14 tiêu chí; 4 xã đạt từ 5-9 tiêu chí và không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.

Tuy nhiên, số tiêu chí nông thôn mới tăng chậm do có một số tiêu chí như: giao thông, chợ, thu nhập, giáo dục, môi trường, trường học cần đầu tư một khoảng thời gian dài, kinh phí lớn; một số địa phương chưa chú trọng việc tạo nguồn lực, còn trông chờ vào cấp trên.

5. Sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp:

Duy trì tốc độ tăng trưởng, đạt được những kết quả tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN theo giá so sánh đạt 375 tỷ đồng, tăng 8,3% so cùng kỳ.

Tổ chức rà soát, thẩm định xét duyệt hỗ trợ vốn khuyến công năm 2017 trên cơ sở quy định nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển CN-TTCN, xúc tiến thương mại của huyện. Chỉ đạo, hướng dẫn các Hợp tác xã tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, nhất là các Hợp tác xã dịch vụ điện đã bàn giao sang ngành điện quản lý; triển khai xây dựng thương hiệu riêng đối với sản phẩm Rượu Vạn Lộc. Phối hợp triển khai thực hiện một số dự án điện nhằm đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Mặc dù giá trị sản xuất CN-TTCN tăng nhưng tốc độ tăng chưa tương xứng với tiềm năng của huyện; một số ngành công nghiệp mũi nhọn của huyện có dấu hiệu hồi phục nhưng còn chậm. Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức để phát triển các ngành nghề nông thôn.

6. Xây dựng cơ bản, giao thông vận tải:

Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục có chuyển biến tích cực; tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện 452 tỷ đồng, bằng 98% so cùng kỳ. Chỉ đạo quyết liệt công tác xử lý nợ đọng XDCB, đầu năm 2017 đã bố trí trả được 5,2 tỷ đồng nợ đọng XDCB thuộc ngân sách huyện, đến nay nợ đọng XDCB thuộc ngân sách huyện còn 5,4 tỷ đồng, nợ đọng XDCB thuộc ngân sách xã và nguồn vốn khác là 72 tỷ đồng. Tình hình quyết toán công trình hoàn thành có nhiều chuyển biến, tính đến 31/5/2017, số công trình còn tồn đọng chưa quyết toán là 61 công trình.

Công tác quản lý quy hoạch xây dựng được thực hiện nghiêm túc; thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng chỉnh trang đô thị Hoàn Lão. Hoàn thành việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035. Triển khai xây dựng Đề án thành lập thị xã Hoàn Lão sau khi khu vực thị trấn Hoàn Lão mở rộng được Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Chỉ đạo quản lý chặt chẽ hệ thống đường GTNT. Phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng vi phạm, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, các điểm đường ngang giao cắt đường sắt, hệ thông giao thông thủy nội địa.

Tuy nhiên, công tác lập quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sử dụng đất cũng như quy hoạch chi tiết chưa đồng bộ nên còn bất cập trong việc thực hiện cấp giấy phép xây dựng ở một số khu vực tại thị trấn Hoàn Lão. Một số địa phương chưa chủ động trong việc huy động nguồn lực để trả nợ đọng XDCB.

7. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch:

Hoạt động thương mại nội địa duy trì ở mức ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ thực hiện 2.282 tỷ đồng, đạt 51%KH, tăng 12,3% so cùng kỳ. Hoạt động vận tải đáp ứng yêu cầu sản xuất và đi lại của người dân; doanh thu vận tải 453 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ.

Lượng khách du lịch đến tham quan trên địa bàn tăng khá, có 416 ngàn lượt khách, tăng 17% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 57,1 ngàn người, tăng 27% so cùng kỳ. Doanh thu du lịch 106,5 tỷ đồng, tăng 18% so cùng kỳ.

Tuy tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ có tăng nhưng mức tăng còn chậm. Hoạt động xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do phải phụ thuộc về thị trường.

8. Tài chính - Tín dụng

Tài chính:

Triển khai quyết liệt các biện pháp thu ngân sách, khai thác triệt để nguồn thu, nhất là nguồn thu cấp quyền sử dụng đất; thực hiện các giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế ngay từ đầu năm... nên thu ngân sách đảm bảo đúng tiến độ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 30/6 đạt 96,9 tỷ đồng, đạt 51,4% dự toán huyện giao, 58,2% dự toán tỉnh giao cả năm, tăng 19,2% so cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách 343 tỷ đồng, đạt 43,4% dự toán huyện giao, trong đó, chi đầu tư phát triển 50,5 tỷ đồng. Các nhiệm vụ chi ngân sách cơ bản đảm bảo đúng dự toán và đáp ứng nhu cầu chi.

Tuy nhiên, một số đơn vị, địa phương chưa có biện pháp quyết liệt trong công tác thu ngân sách nên tiến độ thu còn chậm, nợ đọng thuế gia tăng, một số nguồn thu còn thất thu nhưng chưa có biện pháp khắc phục. Một số đơn vị chưa bám sát dự toán được giao để bố trí nhiệm vụ chi hợp lý, hiệu quả.

Tín dụng:

Các tổ chức tín dụng, ngân hàng tiếp tục triển khai tốt các hoạt động huy động, cung ứng nguồn vốn và các chính sách tín dụng nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn, thủy sản, hỗ trợ nhà ở, giải quyết việc làm, giảm nghèo... Tổng nguồn vốn huy động của các ngành và tổ chức tín dụng là 2.217 tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ; doanh số cho vay 1.692 tỷ đồng tăng 13% so cùng kỳ; dư nợ tín dụng 1.335 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ.

Tuy nhiên, chất lượng tín dụng có xu hướng xấu, nợ quá hạn tăng cao; công tác triển khai cho vay ở một số chương trình chưa kịp thời.

9. Công tác Tài nguyên và Môi trường:

Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 đã được UBND tỉnh phê duyệt; tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã cấp GCN QSD đất ở lần đầu đạt 98,1%; đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai phục vụ cho việc quản lý đất đai theo hướng hiện đại. Thực hiện tốt công tác GPMB, tạo quỹ đất, giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách. Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản được kiểm soát chặt chẽ, nhất là nguồn đất san lấp tận thu, các mỏ được cấp phép khai thác khoáng sản; kịp thời chấn chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản lòng sông trái phép trên địa bàn, đã xử phạt VPHC 2 trường hợp, đình chỉ khai thác 3 trường hợp. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra môi trường, nhất là công tác vệ sinh môi trường tại các khu du lịch, dịp lễ tết.

Tuy nhiên, một số địa phương thiếu quan tâm chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường nên còn để xảy ra sai phạm; tình trạng khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai chưa được giải quyết triệt để. Việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của một số cơ sở sản xuất còn hạn chế nhưng chậm được xử lý.

10. Phát triển các thành phần kinh tế:

Tổ chức gặp gỡ và chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Chỉ đạo tổ chức lại các Hợp tác xã, khuyến khích thành lập mới các Tổ hợp tác, xây dựng mô hình liên kết sản xuất trong quá trình hoạt động của các cơ sở. Hiện có 364 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, các doanh nghiệp có nhiều cố gắng nhất định để duy trì và mở rộng sản xuất. Kinh tế trang trại phát triển đa dạng trên nhiều lĩnh vực, ở tất cả các vùng miền, đã khai thác được tiềm năng, lợi thế của địa phương; nhiều vùng sản xuất tập trung đã được hình thành; toàn huyện hiện có 480 trang trại đạt cả hai tiêu chí về quy mô sản xuất và giá trị hàng hóa, giải quyết việc làm cho hơn 1.300 lao động.

II. LĨNH VỰC VĂN HOÁ - XÃ HỘI

1. Giáo dục - Đào tạo:

Hoàn thành chương trình giáo dục năm học 2016-2017, công tác quản lý dạy và học được thực hiện nghiêm túc nên chất lượng giáo dục có sự chuyển biến tích cực. Chất lượng đại trà được nâng lên và có nhiều tiến bộ, chất lượng mũi nhọn tiếp tục được khẳng định, năm học 2016-2017, giáo viên, học sinh toàn huyện đạt được 697 giải tại các cuộc thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi, giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi và Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh, cấp Quốc gia; quy mô trường lớp được bố trí hợp lý, đáp ứng yêu cầu dạy và học. 

Chỉ đạo công tác tuyển sinh và thi tốt nghiệp các bậc học đạt kết quả cao. Tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,5%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,6%, tăng 0,3% so với cùng kỳ. Chất lượng công tác phổ cập giáo dục được tăng lên. Duy trì thường xuyên, có hiệu quả các cuộc vận động trong lĩnh vực giáo dục.

Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh bỏ học có chiều hướng tăng, hiện tại chiếm tỷ lệ 0,39%, tăng 0,09% so với năm học trước. Chất lượng học tập của học sinh chưa đồng đều ở một số đơn vị trường học.

2. Y tế - Dân số gia đình và trẻ em

Y tế:

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; kiểm soát tốt dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Đã khám, chữa bệnh cho trên 81 ngàn lượt người, công suất sử dụng giường bệnh là 93,5%. Công tác khám, chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi được thực hiện có hiệu quả.

Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện nghiêm túc, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ đúng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn, nhất là tại các điểm phục vụ du lịch, dịch vụ, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Đã tiến hành 425 lượt thanh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó có 75 cơ sở không đạt yêu cầu (chiếm tỷ lệ 17,6%).

Công tác dân số, gia đình và trẻ em:

Đã tổ chức truyền thông về dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình, trong đó chú trọng tuyên truyền giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Tổ chức chiến dịch chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho 6 xã khó khăn và vùng ven biển. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 14,4%, tăng 0,8% so cùng kỳ. Triển khai tuyên truyền có hiệu quả tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2017.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ em thường xuyên được quan tâm. Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em năm 2017. Thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em nhân dịp lễ, Tết và hỗ trợ kịp thời cho trẻ em bị nạn; làm tốt công tác tiếp nhận và phân phối nguồn hỗ trợ cho trẻ em của các tổ chức trong và ngoài huyện với trị giá trên 100 triệu đồng. Công tác vận động, quyên góp xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả.         

 Tuy nhiên, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ở một số cơ sở kinh doanh vẫn còn hạn chế. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên có chiều hướng tăng.

3. Hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao, truyền thanh

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, tạo hiệu ứng xã hội, cổ vũ tinh thần lao động sản xuất của nhân dân, đồng thời, bảo tồn các nét văn hóa truyền thống. Đã tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở cũng như Lễ khai mạc và một số môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội TDTT huyện lần thứ VIII; tham gia thi đấu tại tỉnh đạt kết quả cao. Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện lần thứ nhất năm 2017 được diễn ra thành công, góp phần quảng bá du lịch huyện với du khách trong và ngoài nước. Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu trên địa bàn về Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017 được đẩy mạnh; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình thiết thực, hiệu quả.

Tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động và cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá trên địa bàn nhằm thực hiện đúng yêu cầu kinh doanh cũng như phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động thu lợi bất chính.

Phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai thực hiện sâu rộng. Trên 90% làng, đơn vị đã tổ chức lễ đón nhận, công bố danh hiệu văn hóa năm 2016 trang trọng, tiết kiệm theo đúng quy định. 

Công tác thông tin truyền thanh được thực hiện thường xuyên và hiệu quả; kịp thời đưa tin các sự kiện của tỉnh, của huyện và các nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện; đã sản xuất được 177 chương trình với 750 tin, bài; cộng tác với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện 318 tin bài, phóng sự phát thanh và truyền hình.

Tuy vậy, một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thật sự coi trọng, chưa gắn hoạt động văn hóa với phát triển kinh tế nên chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Một số dịch vụ văn hóa vi phạm chưa được xử lý nghiêm, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống tinh thần trong nhân dân. Việc đưa tin, bài phản ánh tình hình chính trị ở huyện đôi lúc còn thiếu kịp thời, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.

4. Thực hiện các chính sách xã hội:

Quan tâm thực hiện các chính sách xã hội kịp thời, đúng đối tượng. Đã chi trả trợ cấp cho gần 13.000 đối tượng người có công và bảo trợ xã hội với tổng trị giá gần 58 tỷ đồng. Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời cho các gia đình gặp tai nạn rủi ro đặc biệt. Duy trì và cấp mới gần 66.000 thẻ BHYT cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội và người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển. Chỉ đạo tiến hành dọn vệ sinh, chỉnh trang, tu bổ, cải tạo các Nghĩa trang liệt sỹ và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ nhằm phục vụ tốt nhu cầu thăm, viếng của người dân, nhất là vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo: Quan tâm chỉ đạo công tác giải quyết việc làm; gắn kết chặt chẽ việc dạy nghề với tạo việc làm theo hướng chuyển dịch cơ cấu lao động, phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đô thị hoá; thực hiện đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu lao động. Đã giải quyết việc làm mới cho 1.980 lao động, đạt 53,5%KH; trong đó, xuất khẩu lao động 654 người, đạt 59,5%KH. Tiếp tục duy trì các loại hình giáo dục - dạy nghề, liên kết đào tạo nhằm nâng cao trình độ văn hoá, nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp cho lao động. Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn năm 2017 với 7 lớp nghề phi nông nghiệp, 5 lớp nghề nông nghiệp.

Công tác Chữ thập đỏ: Hoạt động nhân đạo, từ thiện, hiến máu nhân đạo được tuyên truyền rộng rãi được các tổ chức, cá nhân hưởng ứng mạnh mẽ. Đã cứu trợ cho gần 3.500 lượt đối tượng với tổng giá trị trên 1,6 tỷ đồng. Triển khai tốt các chương trình, dự án nhân đạo của nước ngoài tài trợ cho một số xã trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, hiệu quả thực hiện một số chính sách an sinh xã hội hiệu quả chưa cao. Số lượng hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công trên địa bàn còn lớn. Tình trạng vi phạm hợp đồng đối với lao động xuất khẩu tại các nước vẫn còn xảy ra ảnh hưởng đến công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn.

5. Dân tộc - Tôn giáo

Dân tộc:

Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước được thực hiện đầy đủ; các tổ chức, cá nhân tiếp tục quan tâm ủng hộ cho người dân vùng dân tộc. Đã phân bổ gần 40 tấn gạo cứu đói cho nhân dân các xã Tân Trạch, Thượng Trạch trong thời kỳ giáp hạt năm 2017. 

Tôn giáo:

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tiếp tục được tăng cường; tích cực tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chỉ đạo các ngành, các địa phương có đồng bào theo đạo nắm bắt tình hình, đảm bảo thông tin liên lạc để có sự chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở.

Tình hình hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường, tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, một số linh mục, tín đồ cực đoan có biểu hiện bất hợp tác với chính quyền; một số điểm sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn huyện có ý định khôi phục, thành lập mới các giáo xứ, giáo họ.

III. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH - XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Quốc phòng - an ninh

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giữ vững ổn định, quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường. Các lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, đảm bảo an ninh biên giới, xử lý tốt các tình huống nổi lên liên quan đến an ninh trật tự. Tổ chức tập huấn cán bộ quân sự cơ sở và ra quân huấn luyện theo đúng kế hoạch. Triển khai các kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, thường xuyên tuần tra kiểm soát an toàn giao thông.

Phạm pháp hình sự xảy ra 55 vụ, làm chết 2 người, bị thương 13 người, thiệt hại tài sản 561 triệu đồng (giảm 16 vụ, tăng 2 người chết, bằng số người bị thương, tài sản thiệt hại tăng 17,8 triệu đồng so với cùng kỳ); đã điều tra truy xét kết luận 51 vụ, liên quan 110 đối tượng.

Tai nạn giao thông xảy ra 21 vụ, làm chết 8 người, bị thương 19 người, thiệt hại tài sản 94,5 triệu đồng (so với cùng kỳ giảm 2 vụ; giảm 3 người chết; giảm 1 người bị thương, thiệt hại tài sản giảm 10,5 triệu đồng).

Tuy nhiên, tình hình tội phạm diễn biến khá phức tạp, phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, liều lĩnh, tính chất nghiêm trọng hơn, đặc biệt xuất hiện nhiều loại tội phạm phi truyền thống, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tình hình mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy tổng hợp tiếp tục gia tăng.

2. Công tác thanh tra, tiếp công dân

Công tác thanh tra:

Triển khai thực hiện công tác thanh tra theo đúng kế hoạch; tổ chức thanh tra 7 cuộc/7 đơn vị. Công tác phòng, chống tham nhũng được chú trọng; công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; tại Thanh tra huyện tiếp nhận 28 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị (giảm 21 đơn so cùng kỳ), đã giải quyết 8/11 đơn thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

Mặc dù đã chỉ đạo xử lý sau công tác thanh tra nhưng một số đơn vị, địa phương thực hiện kết luận sau thanh tra còn chậm, chưa hiệu quả.

Công tác tiếp công dân:

Công tác tiếp công dân tiếp tục được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Các ngành, địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp công dân, gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo nên các vụ việc tiếp công dân mới phát sinh cơ bản được giải quyết, trả lời tại phiên tiếp công dân. Tại Ban Tiếp công dân huyện đã tiếp 62 lượt, 161 công dân, tiếp nhận và xử lý 72 đơn (giảm 34 lượt, tăng 34 đơn so cùng kỳ); đã chỉ đạo xem xét, giải quyết, trả lời công dân theo đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, một số địa phương chưa làm tốt công tác tiếp công dân, tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp vẫn còn xảy ra, số đoàn khiếu nại đông người có chiều hướng gia tăng.

3. Tư pháp:

Các hoạt động tư pháp được triển khai thực hiện nghiêm túc đúng quy định của pháp luật. Công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch thực hiện thường xuyên, kịp thời, phục vụ tốt nhu cầu của công dân. Công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã đi vào nền nếp. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có định hướng, đi vào trọng tâm với nhiều hình thức đa dạng. Công tác hoà giải ở cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn về mặt tổ chức, kịp thời giải quyết các tranh chấp, vi phạm nhỏ trong cộng đồng dân cư.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số địa bàn chưa thường xuyên nên hiệu quả chưa cao; công tác ban hành, tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, công tác kiểm soát thủ tục hành chính có mặt còn hạn chế.

4. Công tác thi hành án dân sự:

Đã có sự phối hợp tích cực giữa các ngành, địa phương để triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành án dân sự. Tổng số việc phải thi hành 383 việc, đã thi hành xong 241 việc/ 329 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 73% (giảm 4% so cùng kỳ); tổng số tiền phải thi hành 115 tỷ đồng, có điều kiện thi hành 53,3 tỷ đồng, đã thi hành xong 719,3 triệu đồng, đạt tỷ lệ 2% (giảm 8% so cùng kỳ).

Tuy nhiên, tỷ lệ thi hành án về tiền đạt thấp so với số tiền có điều kiện thi hành do một số vụ án tín dụng ngân hàng có số tiền lớn, phức tạp chưa giải quyết triệt để; ý thức chấp hành pháp luật của người phải thi hành án còn hạn chế, tìm cách cản trở, chống đối, chây ỳ việc thi hành án.

5. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

Tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả điều hành của chính quyền, bổ nhiệm, sắp xếp lại cán bộ quản lý một số phòng, ban, đơn vị, kiện toàn một số Ban Chỉ đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuyển dụng và bố trí làm việc tại các xã, thị trấn đối với chức danh viên chức dân số - KHHGĐ. Thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế đợt 1, đợt 2 năm 2017 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ đối với 18 người. Hoàn thành công tác chuyển giao các Trạm y tế về Trung tâm Y tế thuộc Sở Y tế quản lý. Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức và công dân; nâng cao chất lượng hoạt động theo cơ chế một cửa liên thông. Triển khai có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008; thực hiện nghiêm túc Dự án dân chấm điểm M-Score để người dân, doanh nghiệp phản hồi, đánh giá, chấm điểm về chất lượng thực hiện thủ tục hành chính tại UBND huyện.

6. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện

Triển khai các giải pháp điều hành tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2017. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia, các chương trình, đề án thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá giai đoạn 2016-2020 theo nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện XXII. Đôn đốc các ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các biện pháp thu ngân sách, thực hiện chế độ chính sách, an sinh xã hội. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, đặc biệt là chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện thẩm định, chi trả bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển theo đúng kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành đã phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa lãnh đạo Đảng, Chính quyền và Mặt trận, Đoàn thể để cùng phối hợp thực hiện có hiệu quả.

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ của một số phòng, ban cấp huyện còn chậm, hiệu quả chưa cao. Một số địa phương còn thiếu quyết liệt, chưa nghiêm túc trong quá trình chỉ đạo sản xuất và khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt trong việc rà soát, chi trả đền bù do sự cố môi trường biển.

* Về tình hình thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020:

Chỉ đạo các ngành theo dõi, hướng dẫn, rà soát để triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kịp thời hỗ trợ nhân dân phát triển nông nghiệp, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi hợp lý, phù hợp với từng địa phương, đã hỗ trợ gần 1,1 tỷ đồng cho giống cây trồng các loại vụ Đông Xuân. Chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, nguồn lực từ chương trình MTQG để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội. Tổ chức rà soát, hướng dẫn cách thức sản xuất cho bà con nhân dân tại các xã dân tộc, miền núi; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện mô hình trồng nghệ và hồ tiêu tại 2 xã miền núi Tân Trạch, Thượng Trạch. Khuyến khích, tạo điều kiện hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển, mở rộng các loại hình du lịch; tăng cường tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm du lịch gắn với đảm bảo an toàn tại các khu du lịch.

Tuy nhiên, việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của các xã, thị trấn còn chậm, nhiều địa phương còn chưa xây dựng; một số địa phương có tư tưởng trông chờ từ sự chỉ đạo, hỗ trợ từ cấp trên.

IV. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tuy phải đối mặt với một số khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, nhưng với quyết tâm cao trong việc điều hành và tổ chức thực hiện các mục tiêu trọng yếu mà HĐND đề ra, cùng với sự chỉ đạo kịp thời của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể chính trị; sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể nhân dân trong huyện nên tình hình kinh tế - xã hội nhìn chung vẫn duy trì được đà phát triển, nông nghiệp tiếp tục được mùa, thu ngân sách đúng tiến độ, du lịch - dịch vụ có bước phát triển khá; các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; công tác giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hội đạt nhiều kết quả; chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các vấn đề nổi cộm đã được xử lý tốt; cải cách hành chính, cải cách tư pháp có nhiều tiến bộ. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền tiếp tục được nâng cao.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước của một số ngành, địa phương còn có mặt hạn chế, chưa giải quyết tốt tình hình ở cơ sở, chưa chủ động khắc phục khó khăn. Thực hiện kế hoạch ở một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao, phần nào đã ảnh hưởng đến tình hình phát triển chung của huyện.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

Trong những tháng còn lại, tập trung huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành đúng thời gian các mục tiêu chủ yếu của năm. Cần tập trung vào các nhóm nhiệm vụ và giải pháp sau:

I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đề án chuyển đổi cây trồng con nuôi; thực hiện tốt các chính sách khuyến nông và chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, đẩy mạnh chuyển đổi linh hoạt trên đất lúa thiếu nước và đất lúa kém hiệu quả; liên kết để trồng cây phục vụ chăn nuôi; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp. Có kế hoạch quản lý chặt chẽ nguồn nước, phòng chống hạn ngay từ đầu vụ. Làm tốt công tác dự tính, dự báo, thực hiện các biện pháp phòng, chống có hiệu quả, hạn chế tối đa thiệt hại do chuột và các loại sâu bệnh gây ra. Tiếp tục chỉ đạo phát triển cây công nghiệp, cây lâu năm, theo hướng bền vững; khuyến khích khôi phục, trồng mới cây cao su tại các diện tích đất phù hợp và đã được quy hoạch.

Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ chăn nuôi theo đề án chăn nuôi giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gắn với với an toàn dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; tiếp tục tạo cơ chế, chính sách thuận lợi thu hút các doanh nghiệp có nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học vào chăn nuôi. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho người chăn nuôi, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm không được sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và các hành vi có nguy cơ làm phát sinh, lây lan dịch bệnh đảm bảo ngăn chặn dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra trên địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nâng cao trách nhiệm và năng lực quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, nhất là chính quyền cấp xã; giải quyết dứt điểm tình trạng xâm, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép. Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng; tăng cường quản lý, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm lâm luật.

Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân, hỗ trợ phát triển thủy sản khắc phục khó khăn do sự cố môi trường biển. Khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP và Quyết định 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; duy trì, củng cố, thành lập mới và phát huy hiệu quả của các tổ đoàn kết để hỗ trợ nhau trong sản xuất, phòng chống lụt bão, cứu nạn, cứu hộ để ngư dân yên tâm bám biển. Tổ chức khôi phục và đẩy mạnh công tác nuôi trồng thủy sản.

Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả các hậu quả do thiên tai gây ra. Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018.

2. Chương trình xây dựng nông thôn mới:

Chỉ đạo quyết liệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phấn đấu bình quân mỗi xã tăng từ 1-2 tiêu chí; tiếp tục giữ vững 19/19 tiêu chí đạt chuẩn tại các xã đã hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đôn đốc, chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí phục vụ xây dựng xã Tây Trạch đạt xã nông thôn mới năm 2017 và các xã nằm trong lộ trình hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020.

3. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp:

Tiếp tục khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp- TTCN, chú trọng phát triển ngành nghề nông thôn, chỉ đạo khôi phục một số ngành nghề truyền thống với lợi thế sẵn có trên địa bàn; trước mắt tập trung thực hiện hoàn thành xây dựng thương hiệu Rượu Vạn Lộc. Thực hiện có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ khuyến công. Tăng cường kiểm tra hệ thống cơ sở kinh doanh thương mại, hệ thống xăng dầu; phối hợp thực hiện tốt các dự án điện trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý, sử dụng điện nông thôn đảm bảo an toàn.

4. Xây dựng cơ bản, giao thông vận tải:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý đầu tư XDCB. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng chỉnh trang đô thị thị trấn Hoàn Lão. Chỉ đạo quản lý tốt chất lượng công trình, quản lý và hướng dẫn thực hiện các thủ tục đầu tư XDCB theo đúng quy định. Tiếp tục có các giải pháp xử lý nợ đọng XDCB; đôn đốc, chấn chỉnh tình trạng chậm trễ quyết toán các công trình hoàn thành. Quản lý chặt chẽ hệ thống đường GTNT, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng vi phạm, lấn chiếm hành lang, lòng lề đường bộ, hoạt động của các bến đò, các phương tiện hoạt động giao thông thủy nội địa.

5. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch:

Phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng hoạt động thương mại, dịch vụ. Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái pháp luật; kiểm tra, chấn chỉnh hệ thống xăng dầu trên địa bàn. Làm tốt công tác thu hút đầu tư, mở rộng các loại hình hoạt động du lịch gắn với đảm bảo môi trường, an ninh trật tự, an toàn để thu hút khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020.

6. Tài chính - tín dụng:

Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, địa phương trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước. Tập trung chỉ đạo vào các sắc thuế có tỷ trọng lớn trong tổng thu, các sắc thuế trong cân đối ngân sách, các khoản thu từ đất, từ tài sản; các địa phương có số thu còn đạt thấp. Triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách và xử lý nợ đọng thuế.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành chi ngân sách nhà nước đảm bảo dự toán và đúng chế độ; thực hiện nghiêm túc chính sách tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần tăng kỷ cương kỷ luật quản lý tài chính.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các cơ sở tín dụng trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn; thực hiện tốt, kịp thời và có hiệu quả từ các chính sách vay vốn ưu đãi của Nhà nước góp phần phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

7. Công tác quản lý Tài nguyên - Môi trường:

Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất năm 2017, quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh đến năm 2020; triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018. Thực hiện tốt các dự án tạo quỹ đất, công tác giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo đúng quy định. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý và giao đất lâm nghiệp, xử lý các tồn đọng về đất đai liên quan đến các cơ sở tôn giáo. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về đất đai kịp thời, đúng quy định, hạn chế tồn đọng, vượt cấp. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc quản lý tài nguyên, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; chấn chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

8. Phát triển các thành phần kinh tế:

Tiếp tục có các chính sách hỗ trợ,  tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp; khuyến khích, hỗ trợ thành lập mới các Hợp tác xã, tổ hợp tác để phát triển các hình thức tổ chức sản xuất theo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

II. LĨNH VỰC VĂN HOÁ - XÃ HỘI

1. Giáo dục - Đào tạo:

Triển khai thực hiện năm học mới 2017 - 2018 đạt kết quả tốt. Tiếp tục áp dụng các mô hình giáo dục mới tại các trường học đã thí điểm. Tuyển dụng, bố trí đội ngũ giáo viên tại các trường học, cơ bản đáp ứng cho công tác dạy và học đạt yêu cầu; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đại trà gắn với chất lượng mũi nhọn; đặc biệt quan tâm chỉ đạo nâng cao tỷ lệ học sinh giỏi bậc trung học phổ thông, chất lượng giáo dục ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tăng cường các giải pháp hữu hiệu để hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

2. Công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em:

Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, khám chữa bệnh cho người nghèo, đồng bào dân tộc, người bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển. Tăng cường quản lý chặt chẽ các cơ sở hành nghề y dược tư nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, phấn đấu cuối năm 2017, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 81%.

Làm tốt công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình, chủ động thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình tại các xã khó khăn; hạ tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Đảm bảo các quyền của trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, tạo mọi điều kiện để chăm sóc và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống còn 12,5%; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được khám chữa bệnh miễn phí tại các cơ sở y tế.

3. Công tác văn hoá thông tin, thể thao, truyền thanh:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông; đẩy mạnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, nhất là các cơ sở kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt việc xã hội hóa các nguồn lực để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao. Nâng cao chất lượng danh hiệu văn hoá nhằm tạo tính bền vững trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục tổ chức tốt các môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội TDTT huyện lần thứ VIII và tham gia Đại hội TDTT tại tỉnh. Nâng cao chất lượng hoạt động của Đài truyền thanh huyện và các trạm truyền thanh cơ sở.

4. Thực hiện chính sách xã hội:

Thực hiện toàn diện, đồng bộ các chính sách an sinh xã hội. Giải quyết đầy đủ các chế độ cho đối tượng chính sách. Thực hiện tốt chính sách tín dụng cho hộ cận nghèo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, mở rộng quy mô hoạt động đào tạo nghề bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu lao động. 

5. Thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về dân tộc. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các xã có đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ nâng cao đời sống cho đồng bào. Triển khai có hiệu quả các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho bà con vùng dân tộc. Chăm lo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số.

Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo, chủ động nắm tình hình hoạt động tôn giáo tại các giáo xứ, giáo họ, giải quyết dứt điểm những hoạt động tôn giáo trái pháp luật ngay từ cơ sở.

III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh:

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp các lực lượng nhằm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng năm 2017. Thường xuyên nắm tình hình liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, hoạt động của người nước ngoài và tình hình liên quan đến sự cố môi trường biển; kịp thời xử lý có hiệu quả các vấn đề nổi lên, không để bị động bất ngờ. Làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm TTXH; tăng cường tuần tra kiểm soát an toàn giao thông, đẩy lùi tai nạn giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

2. Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án:

Tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra năm 2017, chủ động thanh tra đột xuất trên các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực hoặc khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật gắn với theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các Kết luận thanh tra. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; phối hợp xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Chú trọng làm tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn; hướng dẫn khai thác, sử dụng có hiệu quả tủ sách pháp luật cơ sở; nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản QPPL; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực.

Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự để nâng cao hiệu quả thi hành án, giải quyết dứt điểm những vụ án có số tiền lớn, vụ án tồn đọng, kéo dài nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.

3. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

Tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp; việc điều hành của chính quyền các cấp phải bám sát nhiệm vụ chính trị, có giải pháp chỉ đạo một cách kiên quyết nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra. Sắp xếp lại cán bộ, công chức các phòng, ban trực thuộc UBND huyện; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Hoàn thành việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC và cơ chế một của liên thông; thực hiện nghiêm túc các quy trình, hướng dẫn quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 và Dự án Dân chấm điểm M-Score. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 18, 19 và 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Quy định 01-QĐ/HU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Với việc lường trước những khó khăn, thuận lợi, chủ động trong điều hành, cùng với sự giúp đỡ của cấp trên, chúng ta đã thu được những kết quả khả quan trên các chỉ tiêu trọng yếu. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng với những chính sách kịp thời của Đảng và Nhà nước, tin chắc chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2017./.

Tải về

Các tin khác