TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 125

  • Tổng 1.669.786

Báo cáo (Số: 183/BC-UBND) Báo cáo Tình hình thự hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội Quý III và tháng 9 năm 2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  HUYỆN BỐ TRẠCH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 183/BC-UBND                                         Bố Trạch, ngày  28 tháng 9 năm 2015                                            

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ III VÀ 9 THÁNG NĂM 2015

                A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ III VÀ 9 THÁNG NĂM 2015

I. TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ

1. Nông, lâm, ngư nghiệp

a. Trồng trọt: Mặc dù gặp một số khó khăn nhất định nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương nên sản xuất nông nghiệp đạt được nhiều kết quả khá quan trọng. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 18.084 ha, đạt 103,3%KH, tăng 0,7% so cùng kỳ; trong đó diện tích gieo trồng vụ Hè Thu và vụ mùa năm 2015 thực hiện 4.794 ha, tăng 0,8% so cùng kỳ.

Sản xuất vụ Hè Thu trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nạn chuột phá hoại, chi phí sản xuất lúa tăng cao, nhiều hộ gia đình bỏ hoang diện tích nhưng một số địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng[1] nên sản lượng vượt kế hoạch, cao hơn năm trước; sản lượng vụ Hè Thu đạt 14.226 tấn, đạt 106%KH, tăng 0,9% so cùng kỳ[2]. Tổng sản lượng lương thực cả năm 50.338 tấn, đạt 110%KH, tăng 1,9% so cùng kỳ.

Trong 9 tháng đầu năm, huyện đã hỗ trợ giá giống với tổng kinh phí 2,3 tỷ đồng; xây dựng nhiều mô hình khuyến nông đạt hiệu quả kinh tế cao, chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ thực vật; vận hành hệ thống thuỷ lợi đảm bảo tưới, tiêu hợp lý.

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp ở một số xã thiếu quyết liệt, công tác nắm bắt tình hình, khắc phục khó khăn trong sản xuất còn chậm nên diện tích lúa và một số cây trồng khác còn bỏ hoang. Giá cả đầu ra sản phẩm còn thấp, ảnh hưởng đến sản xuất và thu nhập của người nông dân.

b. Chăn nuôi: Phát triển chăn nuôi có chiều hướng tăng cả về số lượng, chất lượng tổng đàn[3]. Chất lượng đàn bò tăng lên rõ rệt (tỷ lệ bò lai chiếm gần 35%), tỷ lệ lớn nái ngoại vẫn duy trì ổn định, các loại giống gia cầm có chất lượng cao được đưa vào sản xuất bước đầu mang lại giá trị kinh tế cho người dân. Thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ chăn nuôi đã mang đến hiệu quả tích cực cho người chăn nuôi[4], nhất là phát triển chăn nuôi gia trại, trang trại; đã thu hút một số doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi [5].

Các loại dịch bệnh được kiểm soát an toàn, chưa có dịch bệnh lớn xảy ra; công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm được chú trọng; công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và việc vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn đạt kết quả khá.

Tuy nhiên, một số địa phương chưa coi trọng công tác khuyến khích chăn nuôi; chỉ đạo tiêm phòng thiếu kịp thời, hình thức chăn nuôi thả rong vẫn còn phổ biến nên tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp dẫn đến nguy cơ xảy ra dịch bệnh.

c. Lâm nghiệp: Chú trọng công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ và khai thác rừng trồng. Toàn huyện, trồng mới 398 ha rừng tập trung, đạt 79,6%KH, 64.000 cây phân tán; khai thác 265,4 ha rừng trồng, sản lượng 16.725 ster. Chỉ đạo chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng cao su[6]. Chỉ đạo thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình; giao đất, giao rừng cho cộng đồng theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép kịp thời[7].

Tuy nhiên, một số địa phương chưa coi trọng công tác phòng cháy, chữa cháy rừng nên vẫn để tình trạng cháy rừng xãy ra[8]. Nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế nên dẫn đến tình trạng xâm, lấn chiếm và tranh chấp đất lâm nghiệp. Công tác bảo vệ, phát triển rừng của các chủ rừng, đặc biệt là các lâm trường còn hạn chế.

d. Thuỷ sản: Sản xuất ngành thuỷ sản đạt được nhiều kết quả tích cực, các chính sách hỗ trợ phát triển thuỷ sản được thực hiện tốt cùng sự hoạt động hiệu quả của các tổ, đội sản xuất trên biển đã khuyến khích ngư dân đóng mới tàu thuyền, yên tâm tiếp tục bám biển. Sản lượng thuỷ sản 18.119 tấn, đạt 82,2%KH, tăng 6,5% so cùng kỳ; trong đó, khai thác 16.320 tấn, đạt 83,7% KH, tăng 6,7% so cùng kỳ; nuôi trồng đạt 1.799 tấn, đạt 70,5% KH, tăng 4,6% so cùng kỳ.

Về thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển thuỷ sản: Triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, đợt thí điểm, huyện có 7 tàu đủ điều kiện vay vốn đóng mới, hiện các tàu đã tiến hành đóng mới và chuẩn bị hoàn thành để tham gia khai thác; đợt triển khai diện rộng, huyện có 11 tàu đủ điều kiện vay vốn đóng mới, hiện đang đề nghị tỉnh phê duyệt. Toàn huyện có 292 tàu cá được hỗ trợ theo Quyết định số 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kinh phí hỗ trợ cho ngư dân 9 tháng đầu năm 40,5 tỷ đồng, đưa tổng số kinh phí hỗ trợ gần 106 tỷ đồng[9].

Tuy nhiên, năng suất nuôi trồng đạt chưa cao, nuôi trồng thủy sản đang có xu hướng chững lại. Công tác phòng, kiểm dịch bệnh và kiểm định chất lượng giống tôm sú chưa đảm bảo yêu cầu nên diện tích nuôi giảm.

2. Chương trình xây dựng nông thôn mới: Có sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực; hệ thống cơ chế, chính sách cơ bản được sửa đổi, hoàn thiện và phổ biến đến tất cả các xã. Tiếp tục giữ vững các tiêu chí tại 2 xã đã được công nhận xã nông thôn mới năm 2014; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt tại các xã phấn đấu hoàn thành năm 2015 [10]; các xã còn lại tăng 1-2 tiêu chí/xã.

3. Sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp: Tiếp tục duy trì sản xuất ổn định và đạt mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất 449,7 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), đạt 72,5% KH, tăng 7,8% so cùng kỳ.

Triển khai công tác bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn của các HTX dịch vụ điện sang ngành điện quản lý theo kế hoạch; xét duyệt hỗ trợ vốn khuyến công năm 2015 cho 8 cơ sở với tổng số tiền 128 triệu đồng.

Tuy vậy, mức tăng giá trị sản xuất giữa các ngành không đều; các cơ sở sản xuất chưa mạnh dạn đầu tư nên chất lượng hàng hoá không cao, còn khó khăn về cạnh tranh và thị trường tiêu thụ.

4. Xây dựng cơ bản, giao thông vận tải: Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản có nhiều chuyển biến tích cực; phân bổ nguồn vốn đầu tư XDCB hướng tập trung và ưu tiên thanh toán nợ đọng XDCB[11], hạn chế xây dựng công trình mới... Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện trên 701 tỷ đồng, đạt 70,8%KH, tăng 2,5% so cùng kỳ.

Hoàn thành hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Hoàn Lão và vùng phụ cận đến năm 2030 trình UBND tỉnh phê duyệt để từng bước hoàn thành lộ trình nâng cấp Hoàn Lão lên đô thị loại IV. Thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020) nguồn vốn ngân sách cấp huyện.

Công tác rà soát, thẩm định công trình giao thông đường bộ được thực hiện theo đúng quy định[12], chỉ đạo quản lý chặt chẽ phương tiện vận tải đường bộ và tình hình hoạt động của bến đò khách ngang sông có hiệu quả.

Tuy nhiên, công tác xử lý nợ đọng XDCB ở các xã còn chậm; việc thực hiện cấp giấy phép xây dựng chưa nghiêm túc theo quy định. Tiến độ thi công một số công trình còn chậm.

5. Các hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ: Các loại hình dịch vụ, du lịch được mở rộng nên hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ, du lịch thực hiện 3.131 tỷ đồng, đạt 85,8%KH, tăng 12% so cùng kỳ. Doanh thu vận tải 350,4 tỷ đồng, đạt 86,5%KH, tăng 11,4% so cùng kỳ.

Lượng khách tham quan, du lịch trên địa bàn tăng khá[13], doanh thu về du lịch đạt 88,2 tỷ đồng, tăng 10,2% so với kế hoạch, tăng 13,2% so cùng kỳ.

Tuy vậy, chất lượng dịch vụ du lịch còn hạn chế; sức mua của dân cư có phần hạn chế đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng ngành dịch vụ. Kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt thấp, giảm so cùng kỳ [14].

 

6. Tài chính - Tín dụng

a. Tài chính: Tổng thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng đầu năm ước thực hiện 119,5 tỷ đồng, đạt 83% dự toán huyện giao, 87,3% dự toán tỉnh giao cả năm, bằng 98,4% so cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương 742 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách huyện 404 tỷ đồng, chi ngân sách xã 93 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 68 tỷ đồng. Các khoản chi ngân sách cơ bản đảm bảo đúng chế độ và dự toán được duyệt.

Tuy nhiên, tiến độ thu ngân sách tại một số địa phương còn chậm, số thu đạt thấp, một số khoản thu chưa đạt kế hoạch[15]. Một số đơn vị chi tiêu chưa thực sự tiết kiệm và hiệu quả.

b. Tín dụng: Các chi nhánh ngân hàng và tổ chức tín dụng tiếp tục có những giải pháp để huy động vốn và cho vay để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, phục vụ tốt yêu cầu vốn của nhân dân và các cơ sở sản xuất[16].

Tuy vậy, chất lượng tín dụng có xu hướng xấu, nợ quá hạn tăng cao nhưng chưa được xử lý tốt, nhất là các chương trình cho vay kênh chính sách xã hội; một số chương trình cho vay triển khai chưa kịp thời, nguồn vốn thu hồi tồn đọng lớn.

7. Công tác Tài nguyên và Môi trường: Thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất và công tác dịch vụ hành chính công về lĩnh vực đất đai; triển khai thực hiện việc giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất sớm hoàn thành kế hoạch sử dụng đất ở, tăng nguồn thu ngân sách; hoàn thiện hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai tại các xã, thị trấn[17]. Chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra xử lý về tài nguyên khoáng sản, môi trường; hoạt động khai thác khoáng sản dần đi vào nền nếp. Tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai.

Tuy nhiên, tại một số địa phương vẫn còn tình trạng khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép nhưng chưa xử lý dứt điểm; tiến độ thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ đo đạc bản đồ địa chính chậm, chất lượng chưa cao.

II. LĨNH VỰC VĂN HOÁ - XÃ HỘI

1. Giáo dục - Đào tạo: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động về triển khai chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020. Công tác quản lý dạy và học thực hiện nghiêm túc, tạo bước chuyển biến rõ rệt về chất lượng giáo dục; chất lượng mũi nhọn tiếp tục được khẳng định[18], chất lượng đại trà được nâng lên và có nhiều tiến bộ[19]. Lễ khai giảng năm học 2015-2016 được tiến hành đồng loạt ở tất cả các trường với nhiều nét mới. Tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở[20]. Công tác giáo dục dân tộc được ưu tiên tập trung chỉ đạo và đạt hiệu quả cao.

Duy trì thường xuyên, có hiệu quả các Cuộc vận động nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, không có hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo, nâng cao uy tín nhà giáo trong nhân dân. Tăng cường các giải pháp để vận động học sinh bỏ học trở lại trường, ngăn chặn nguy cơ bỏ học giữa chừng.

Về công tác đào tạo nghề: Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề trong chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn[21]. Duy trì liên kết đào tạo với Trường trung cấp nghề tỉnh tổ chức tuyển sinh, đào tạo nghề trung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu học nghề của người dân trên địa bàn. Chú trọng xây dựng quan hệ hợp tác với các cơ sở kinh doanh, các doanh nghiệp để tổ chức cho người học thực tập nghề, đồng thời tăng cơ hội tạo việc làm cho lao động sau khi ra trường.

Tuy vậy, chất lượng đại trà, tỷ lệ học sinh giỏi ở một số trường học chưa cao. Năng lực và trách nhiệm quản lý của một bộ phận cán bộ quản lý trường học chưa đáp ứng yêu cầu. Việc tuyển sinh một số lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn gặp khó khăn, thiếu giải pháp trong việc tham mưu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn.

2. Y tế - Dân số gia đình và trẻ em

a. Y tế: Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm, đặc biệt là phòng chống các loại dịch bệnh. Chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân được cải thiện, chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, y đức, tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ y tế[22]. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi. Duy trì và nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm chỉ đạo[23].

b. Dân số, gia đình: Hoạt động tuyên truyền, tư vấn, lồng ghép về dịch vụ dân số - KHHGĐ thực hiện có hiệu quả. Triển khai có hiệu quả các giải pháp hạ tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên[24].

c. Trẻ em: Chú trọng các hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em[25]; làm tốt công tác tiếp nhận và phân phối nguồn hỗ trợ cho trẻ em của các tổ chức trong và ngoài huyện[26].

Tuy nhiên, cơ sở vật chất tại Trạm y tế ở một số xã vùng khó khăn chưa hoàn thiện theo yêu cầu của Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. Chất lượng khám chữa bệnh tuy đã được nâng cao nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Hoạt động phối hợp trong quản lý hành nghề y dược tư nhân chưa cao.

3. Hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục - thể thao và truyền thanh

Kết hợp tuyên truyền cổ động trực quan với việc tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục - thể thao từ huyện đến cơ sở chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và phục vụ các sự kiện quan trọng của huyện; các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và an toàn, tạo hiệu ứng xã hội, cổ vũ tinh thần lao động sản xuất của nhân dân. Tổ chức tuyên truyền và tham gia các hoạt động chào mừng Lễ hội Hang động Quảng Bình năm 2015.

Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa thông tin được chú trọng; công tác thanh tra, kiểm tra các dịch vụ văn hóa được tăng cường[27]. Tăng cường tuyên truyền hoạt động phòng, chống bạo lực và bình đẳng giới trong gia đình, xây dựng đạo đức, lối sống trong gia đình.

Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; chỉ đạo, hướng dẫn các làng, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa năm 2014 tổ chức lễ đón nhận, công bố danh hiệu văn hóa trang trọng, tiết kiệm và đúng quy định[28].

Thực hiện kịp thời và có hiệu quả công tác thông tin, truyền thanh[29]; nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng về nhiệm vụ chính trị của huyện, chào mừng thành công Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng và Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XXII.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông có mặt thiếu chặt chẽ. Một số xã, thị trấn chưa tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn huyện.

4. Công tác Dân tộc - Tôn giáo

Các chương trình, dự án đầu tư và chính sách vùng dân tộc, miền núi được triển khai kịp thời[30]. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách của nhà nước đối với đồng bào dân tộc.

Tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện diễn ra bình thường, các hoạt động về tôn giáo đảm bảo chấp hành pháp luật. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo có chuyển biến tiến bộ, theo sát tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở.

Tuy nhiên, tại một số giáo xứ, giáo họ, vẫn còn một số Linh mục và Hội đồng mục vụ tiến hành các hoạt động trái phép[31], UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, địa phương trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với các Linh mục để giải quyết các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

5. Thực hiện các chính sách xã hội: Đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả; đã chi trả đầy đủ chế độ cho các đối tượng chính sách số tiền trên 80,6 tỷ đồng[32]. Phân bổ 400 tấn gạo của Thủ tướng Chính phủ và 20 tấn gạo từ nguồn dự trữ của huyện để hỗ trợ cho nhân dân. Tiến hành cấp mới trên 60.000 thẻ BHYT cho các đối tượng người có công và chính sách xã hội. Tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng người có công và chính sách xã hội trên địa bàn huyện[33].

Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo: Được quan tâm chỉ đạo; đã giải quyết việc làm mới cho 2.500 người, đạt 71,4%KH, trong đó xuất khẩu lao động 950 đối tượng, đạt 118,8%KH. Triển khai các giải pháp để giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo kế hoạch. Cấp hỗ trợ tiền điện cho 4.015 hộ nghèo theo Quyết định 268/QĐ-TTg với số tiền gần 1,7 tỷ đồng.

Công tác Chữ thập đỏ: Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào gắn với cuộc vận động nhân đạo từ thiện, thu hút đông đảo sự tham gia của nhiều tổ chức, đoàn thể và nhân dân, tạo ra phong trào tương thân, tương ái rộng lớn chăm lo cho người nghèo. Tăng cường tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện[34].

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách xã hội và người có công có nơi chưa tốt.

III. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH - XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Quốc phòng - An ninh

a. Quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức lễ giao nhận quân năm 2015 đảm bảo an toàn, đủ chỉ tiêu[35]. Tổ chức tập huấn, huấn luyện cán bộ cơ sở chặt chẽ, đảm bảo chất lượng[36]; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của huyện.

b. An ninh: Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững ổn định, đã tập trung nắm tình hình trên các mặt, trọng tâm là tình hình liên quan đến Đại hội Đảng các cấp, trên 2 tuyến biên giới, tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo..., chủ động triển khai các biện pháp góp phần ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị địa phương.

Tình hình tội phạm về trật tự xã hội: 9 tháng đầu năm, xảy ra 54 vụ, chết 01 người, bị thương 17 người, thiệt hại tài sản trên 765 triệu đồng (so với cùng kỳ giảm 31 vụ, giảm 3 người chết, giảm 1 người bị thương, tài sản thiệt hại giảm 400 triệu đồng); đã điều tra truy xét kết luận 48/54 vụ (đạt 88,8%);

Tai nạn giao thông: Xảy ra 56 vụ, làm chết 18 người, bị thương 48 người, tài sản thiệt hại khoảng 330 triệu đồng (so với cùng kỳ tăng 8 vụ, giảm 2 người chết, tăng 7 người bị thương, tài sản thiệt hại tăng 28 triệu đồng).

Tội phạm về ma túy diễn biến khá phức tạp, thời gian gần đây nổi lên tình trạng mua bán, tàng trữ ma túy tổng hợp, ma túy đá[37]. Công tác quản lý PCCC còn hạn chế nên đã xảy ra vụ cháy tại chợ Hoàn Lão làm 01 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 1,6 tỷ đồng.

 

2. Công tác thanh tra, tiếp công dân

Công tác thanh tra: Triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2015[38]. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, chủ yếu là đơn thư liên quan đến giải phóng mặt bằng mở rộng Quốc lộ 1[39].

Công tác tiếp công dân: Đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, địa phương trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tại Ban Tiếp công dân, đã tiếp 144 lượt công dân tiếp nhận 116 đơn, đã giải quyết 112 đơn.

3. Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi) theo đúng hướng dẫn, đảm bảo chất lượng, phát huy dân chủ, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân. Tiến hành đánh giá và đề nghị công nhận 26 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường[40]; công tác hành chính tư pháp và hỗ trợ tư pháp, theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật; công tác trợ giúp pháp lý tiếp tục duy trì ổn định. Công tác quản lý Hộ tịch, chứng thực được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch; công tác thẩm định hương ước, quy ước đã đi vào chiều sâu.

Tuy vậy, việc thực hiện hương ước, quy ước ở một số thôn, bản còn có những bất cập, nhất là trong việc xử lý các vi phạm; tỷ lệ các vụ hòa giải thành ở một số địa phương còn thấp.

4. Thi hành án: Tổng số việc phải thi hành 361 việc, có điều kiện thi hành 290 việc, đã giải quyết 259 việc, đạt tỷ lệ 89,3% (vượt 17,3%KH giao). Tổng số tiền phải thi hành 10,3 tỷ đồng, số tiền có điều kiện thi hành 4,1 tỷ đồng, đã giải quyết 3,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 86%, vượt 20,75%KH, tăng 8% so cùng kỳ.

5. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính: Đã giao 3.482 biên chế hành chính, sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho các đơn vị, địa phương. Công tác tuyển dụng, sử dụng, bố trí, bổ nhiệm cán bộ thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sát đúng với yêu cầu, nhiệm vụ[41].

Công tác tham mưu xây dựng chính quyền kịp thời, đúng quy trình, quy định[42]. Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các nội dung. Tổ chức sơ kết công tác cải cách hành chính huyện giai đoạn 2011-2016; công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2014 các xã, thị trấn.

 

6. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện đã tổ chức bám sát Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện đề ra, triển khai các giải pháp điều hành tích cực việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm. Triển khai kịp thời có hiệu quả chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân đầu tư, nâng cao thu nhập. Đôn đốc các ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các biện pháp thu ngân sách, làm tốt công tác GPMB, thực hiện chế độ chính sách, an sinh xã hội... Tiếp tục chỉ đạo tích cực triển khai và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị 18, 19, 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành đã phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa lãnh đạo Đảng, Chính quyền và Mặt trận, Đoàn thể để cùng phối hợp thực hiện có hiệu quả.

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước của một số lãnh đạo các phòng, ban còn chậm, chưa quyết liệt; năng lực tham mưu của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế. Trong điều hành một số bộ phận còn sự vụ, hành chính, thiếu bám cơ sở và còn có sai sót. Hoạt động của các Ban chỉ đạo ở một số lĩnh vực còn hình thức, chưa đều và hiệu quả chưa cao.

IV. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT

Trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2015, tuy điều kiện kinh tế - xã hội còn những khó khăn nhất định, nhưng với với sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đoàn thể chính trị nên kinh tế - xã hội của huyện nhà nhìn chung vẫn duy trì được đà phát triển, sản xuất nông nghiệp cơ bản được mùa, thu ngân sách đạt khá; dịch vụ, du lịch phát triển; các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hội đạt nhiều kết quả; chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, một số địa phương chỉ đạo thiếu quyết liệt, chưa bám sát tình hình để khắc phục khó khăn, nhất là trong chỉ đạo sản xuất, xây dựng nông thôn mới; công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước của một số phòng, ban còn chậm. Một số vấn đề bức xúc từ thực tiễn đặt ra chưa được tập trung giải quyết triệt để...

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG QUÝ IV NĂM 2015

Trong những tháng còn lại của năm 2015, các ngành, các địa phương phải tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt còn thấp, những vấn đề còn vướng mắc để có biện pháp tổ chức thực hiện một cách tích cực, có hiệu quả nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của cả năm và của cả nhiệm kỳ 2010-2015. Trong đó cần tập trung một số nội dung chủ yếu sau đây:

I. LĨNH VỰC KINH TẾ

1. Tập trung xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020.

2. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ Đông và vụ Đông Xuân 2015-2016; quy hoạch, chuyển đổi diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng, vật nuôi hiệu quả hơn; tăng cường thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa; nâng cao hơn nữa tỷ lệ cơ giới hoá vào sản xuất; thực hiện các giải pháp để bảo vệ mùa màng.

Chỉ đạo phát triển và nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm; chú trọng phát triển bò lai, lợn máu ngoại, các loại gia cầm đặc sản. Tăng cường công tác thú y, tiêm phòng, đảm bảo ngăn chặn kịp thời và triệt để dịch bệnh xảy ra đối với chăn nuôi trên địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR, nhất là diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn; giải quyết triệt để tình trạng xâm, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia đánh bắt hải sản trên vùng biển xa; thành lập, phát triển và duy trì các tổ đoàn kết, tổ hợp tác khai thác trên biển. Quy hoạch, chuyển đổi diện tích các đối tượng nuôi kém hiệu quả sang mô hình hiệu quả hơn; chú ý công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm và các chính sách khác trong lĩnh vực nông nghiệp; nhất là chính sách hỗ trợ giống và xây dựng mô hình khuyến nông có hiệu quả. Thực hiện tốt các chính sách khuyến khích, phát triển chăn nuôi, tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi. Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản.

Chủ động triển khai các phương án phòng tránh, đối phó, khắc phục có hiệu quả các hậu quả do thiên tai gây ra; kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp hệ thống đê kè, bảo đảm an toàn hồ đập, nhất là những vùng xung yếu. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chỉ đạo thực hiện quyết liệt và ưu tiên nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt tại các xã phấn đấu đạt xã nông thôn mới năm 2015; giữ vững và nâng cao số tiêu chí đạt được tại các xã.

3. Tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi và triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ cho các tổ chức, hộ cá thể phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn. Thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, quản lý chợ, ngăn chặn gian lận thương mại, đầu cơ và các hành vi kinh doanh trái pháp luật, nhất là vào dịp cuối năm. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng điện, nhất là địa bàn nông thôn.

4. Thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành và vượt dự toán ngân sách năm 2015, triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu; tăng cường quản lý chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện triệt để dự toán chi thường xuyên những tháng cuối năm. Chỉ đạo thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chính sách vay vốn ưu đãi của Nhà nước.

5. Thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư XDCB, công tác thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và cân đối vốn theo quy định; tiếp tục có giải pháp xử lý nợ đọng XDCB. Tăng cường thanh tra, giám sát thực hiện các dự án, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong GPMB dự án mở rộng Quốc lộ 1.

6. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, lập điều chỉnh quy hoạch chung để nâng cấp đô thị Hoàn Lão lên đô thị loại IV; xây dựng Đề án chỉnh trang và phát triển đô thị sau khi có chủ trương. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường trên địa bàn. Tiếp tục triển khai lập kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch thu hồi đất năm 2016 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Chỉ đạo đẩy nhanh các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để tăng nguồn thu. Làm tốt công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản.

II. LĨNH VỰC VĂN HOÁ- XÃ HỘI

1. Tập trung thực hiện Chương trình hành động ngành giáo dục triển khai Chiến lược giáo dục 2011-2020. Tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học. Đẩy mạnh xã hội hóa để tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư phát triển mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, ưu tiên cho các trường có phòng học tạm, thiếu và các trường xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trong lộ trình xây dựng nông thôn mới.

Chú trọng việc xây dựng xã hội học tập; nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm giáo dục - dạy nghề và các Trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, thị trấn. Đa dạng hóa các hình thức, nâng cao chất lượng đào tạo để phát triển nguồn nhân lực, từng bước nâng cao tỷ lệ và chất lượng lao động đã qua đào tạo.

2. Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Chủ động phòng, chống, kiểm soát các dịch bệnh. Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng. Tiếp tục thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe. Tăng cường quản lý chặt chẽ các cơ sở hành nghề y dược tư nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm. Quan tâm chỉ đạo công tác dân số, gia đình và trẻ em, giảm tỷ lệ sinh đẻ, nhất là sinh con thứ 3 trở lên; nâng cao chất lượng công tác tiêm phòng cho trẻ em dưới 6 tuổi.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông. Tập trung chỉ đạo thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

4. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách của nhà nước đối với đồng bào dân tộc. Tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện các chương trình, dự án đầu tư vùng dân tộc. Ứng dụng rộng rãi các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ thích hợp cho khu vực nông thôn và miền núi, chú trọng các vùng đặc biệt khó khăn nhằm phát huy thế mạnh vùng miền, tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về tôn giáo của chính quyền các cấp. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những vụ việc vi phạm liên quan đến lĩnh vực tôn giáo ngay tại cơ sở.

5. Tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách tạo việc làm, giải quyết việc làm và đào tạo nghề, nhất là đối với người nghèo, lao động nông thôn. Tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, phát triển các ngành nghề mới thu hút lao động. Quan tâm đào tạo nghề cho người khuyết tật.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, trợ giúp người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em tàn tật, người già cô đơn.                    

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH, THỰC THI PHÁP LUẬT VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Triển khai xây dựng kế hoạch, tổ chức trực SSCĐ và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm. Tăng cường quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, tuyến biển. Tập trung công tác nắm tình hình, có kế hoạch bảo vệ an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, làm giảm tối thiểu tội phạm hình sự, ma tuý, môi trường, cờ bạc; giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 chỉ tiêu; giải quyết tốt tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo.

2. Hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2015, lập kế hoạch thanh tra năm 2016. Tiếp tục thực hiện đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016 (Đề án 1-1133). Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người thi hành án tự nguyện thi hành án, kiên quyết xử lý những trường hợp có điều kiện thi hành án nhưng cố tình chây ỳ.

3. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp và vai trò tham mưu của các phòng ban chuyên môn trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Tập trung chỉ đạo để hoàn thành tốt các mục tiêu của chương trình, đề án trọng điểm chuyển tiếp, các chương trình, để án giai đoạn mới đã đề ra theo kế hoạch. Xây dựng các chương trình trọng điểm của thời kỳ 2016 - 2020.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định tại các Chỉ thị 18, 19 và 20 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Nhiệm vụ thời gian còn lại của năm 2015 hết sức quan trọng, đòi hỏi sự nỗ lực của các ngành, các địa phương và nhân dân trong huyện để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, nhất là đối với các chỉ tiêu còn đạt thấp, các lĩnh vực chuyển biến chậm; mặt khác tích cực chuẩn bị tốt mọi mặt để đối phó với các diễn biến phức tạp của thời tiết trong những tháng cuối năm. Các ban, ngành, địa phương phải từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời phát huy những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, để tiếp tục chỉ đạo phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2015 và của cả giai đoạn 2010-2015./.

             

Nơi nhận:                                                                      TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- UBND tỉnh;                                                                                        CHỦ TỊCH
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT Huyện uỷ, HĐND huyện;                                                                         (Đã ký)
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã ,thị trấn;
- Lưu: VT.                                                                                          Trần Quang Vũ


[1] Toàn huyện có gần 180ha diện tích chuyển đổi trên đất lúa kém hiệu quả sang trồng dưa hấu, ngô, rau, cá lúa.

[2] Lúa vụ 8 thực hiện 2.801,6 ha, tăng 71,6 ha so cùng kỳ, năng suất đạt 45 tạ/ha giảm 0,2 tạ; lúa tái sinh đạt 12 tạ/ha giảm 2 tạ; lúa vụ 10 ước đạt 14,5 tạ/ha, giảm 1 tạ so với cùng kỳ. Cây lạc đạt 14 tạ/ha, giảm 0,2 tạ, sản lượng đạt 373,8 tấn, giảm 45,1 tấn; ngô đạt 39,5 tạ/ha giảm 0,5 tạ; sắn năng suất ước đạt 232,5 tạ/ha, giảm 5,2 tạ/ha, sản lượng 79.750 tấn, tăng 2,4% so cùng kỳ.

[3] Tính đến ngày 30/9/2015: đàn trâu có 7.235 con, đạt 100,5%KH, tăng 1,3%; đàn bò 23.800 con, đạt 103,4%KH, tăng 7,2%; đàn lợn 113.260 con; đạt 100,2% KH, tăng 1,5%; đàn gia cầm 632.200 con, đạt 97,3%KH, tăng 1,0% so cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 14.060,7 tấn, đạt 79%KH, tăng 3,7% so cùng kỳ.

[4] Hỗ trợ các hộ chăn nuôi đạt tiêu chí theo Đề án phát triển chăn nuôi giai đoạn 2 số tiền 700 triệu đồng. Hỗ trợ 5 trang trại chăn nuôi bò lai với tổng số tiền 90 triệu đồng.

[5] Toàn huyện có 32 trang trại chăn nuôi; ngoài ra có 3 trang trại đang xây dựng với quy mô 100 nái ngoại sinh sản. Hiện có 3 doanh nghiệp đầu tư phát triển chăn nuôi.

[6] Tổng diện tích cao su trên toàn huyện 6.070ha, trong đó diện tích khai thác 2.800ha; sản lượng mủ khô 2.176 tấn.

[7] Đã phát hiện và xử lý 118 vụ vi phạm lâm luật; tịch thu trên 115,3 m3 gỗ các loại, phạt tiền và thu nộp ngân sách trên 497 triệu đồng.

[8] Đã xảy ra 5 vụ cháy rừng và 14 điểm phát lửa.

[9] Ngoài ra hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng hoá cho các chủ tàu dịch vụ hậu cần khai thác thuỷ sản là 420 triệu đồng. Cấp giấy phép khai thác thuỷ sản cho 11 tàu cá dưới 20CV, gia hạn cho 159 tàu cá theo QĐ 29/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

[10] Các xã Bắc Trạch, Thanh Trạch, Đại Trạch, Trung Trạch đã đạt được 18/19 tiêu chí, còn tiêu chí trường học chưa đạt; xã Đồng Trạch đạt được 17/19 tiêu chí, còn 2 tiêu chí là trường học và cơ sở vật chất văn hoá chưa đạt.

[11] Tổng số nợ đọng XDCB tính đến 31/12/2014 là 346 công trình hoàn thành, 62 công trình chuyển tiếp với tổng số 180,7 tỷ đồng. Số nợ thuộc ngân sách huyện đến tháng 9/2015 đã xử lý được 11,7 tỷ đồng (chiếm 68,4%).

[12] Hoàn thành thẩm định 12 công trình GT với chiều dài 7,02km, tổng mức đầu tư 8,32 tỷ đồng; nghiệm thu hoàn thành đường GTNT với tổng chiều dài 19,75km, tổng mức đầu tư 24 tỷ đồng.

[13] Có 562,5 ngàn lượt khách, tăng 26,1% cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 61,3 ngàn người, tăng 32,7% cùng kỳ.

[14] Kim ngạch xuất khẩu đạt 5,7 triệu USD, đạt 57,4%KH, bằng 64,2% so cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu đạt gần 2 triệu USD, bằng 66,2% so cùng kỳ.

[15] Như: Thu quỹ đất công ích, thu đóng góp, phí và lệ phí ngoài cân đối...

[16] Nguồn vốn huy động của Ngân hàng NN&PTNT là 1.246,8 tỷ đồng; tổng số dư nợ 897 tỷ đồng, tăng 14,2% so đầu năm; nợ xấu 10,8 tỷ đồng, chiếm 1,2% tổng dư nợ. Ngân hàng Chính sách xã hội: Tổng nguồn vốn cho vay 401 tỷ đồng, tăng 9,6 tỷ đồng so cùng kỳ; tổng số dư nợ 375 tỷ đồng, đạt 93,4%KH, tăng 6,4 tỷ đồng so với cùng kỳ; dư nợ xấu 2,5 tỷ đồng, chiếm 0,68% tổng dư nợ.

[17] Đã hoàn thành được 28/30 xã, thị trấn.

[18] Năm học 2014-2015, giáo viên và học sinh toàn huyện đạt được 650 giải tại các cuộc thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi, giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi và Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh, cấp Quốc gia, tăng 139 giải so với năm học 2013-2014.

[19] Tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 99,9%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,3%; THPT đạt 93,04%, giảm 6,6% so năm học trước; Bổ túc THPT đạt 93,3%, giảm 6,7% so với năm học trước.

[20] Có 28/30 xã, thị trấn được công nhận PCGDMN cho trẻ 5 tuổi. 30/30 xã, thị trấn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; trong đó, có 12 xã, thị trấn đạt chuẩn mức độ 2, 18 xã, thị trấn đạt chuẩn mức độ 3.

[21] Đã mở được 12 lớp dạy nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp với 385 học viên.

[22] Đã khám, chữa bệnh cho hơn 165 ngàn lượt người; trong đó, tuyến huyện trên 84 ngàn lượt người; tuyến xã, thị trấn gần 81 ngàn lượt người.

[23] Đã tiến hành 650 lượt kiểm tra về vệ sinh ATTP, tỷ lệ cơ sở không đạt chiếm 15,8%.

[24] Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên chiếm 14,2%, giảm 1,1% so cùng kỳ.

[25] Đã tiến hành cấp mới 1.312 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em nhân dịp lễ, Tết và hỗ trợ kịp thời cho trẻ em bị nạn với trị giá gần 27 triệu đồng.

[26] Phối hợp trao 110 triệu đồng tiền học bổng cho 112 trẻ em nghèo vượt khó; 40 suất học bổng trị giá 16 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

[27] Đã tiến hành kiểm tra 58 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa; lập 46 biên bản kiểm tra vi phạm, thu hồi 1 cơ sở có giấy phép đăng ký kinh doanh karaoke, đình chỉ hoạt động 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ patin, tịch thu tiêu hủy trên 20 cuốn sách và 30 băng đĩa không có tem nhãn và xuất bản phẩm lậu, nhắc nhở 4 cơ sở kinh doanh chưa có giấy phép đồng thời hướng dẫn các thủ tục đăng ký kinh doanh để các cơ sở kinh doanh thực hiện đăng ký.

[28] Đã có 224/291 làng, 140/185 cơ quan, đơn vị, 37.410/43.595 gia đình đăng ký danh hiệu làng, đơn vị, gia đình văn hóa năm 2015. Đến nay, đã có 100 làng, đơn vị tổ chức lễ đón nhận danh hiệu văn hóa.

[29] Đã sản xuất được 202 chương trình với gần 950 tin bài phát thanh trên sóng FM của địa phương; cộng tác với Đài tỉnh thực hiện trên 300 tin bài, phóng sự phát thanh và truyền hình.

[30] Đã phân bổ 8,5 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, duy tu bảo dưỡng các công trình, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 giai đoạn 3, đạt 74,8%KH.

[31] Tại giáo xứ Đồng Troóc Linh mục đã chỉ đạo chia tách họ giáo Troóc, tự thành lập 04 họ đạo mới trái phép và bầu HĐMV của từng giáo họ. Tại thôn Thanh Khê, thôn Thanh Vinh xã Thanh Trạch, linh mục chỉ đạo giáo dân họp bầu HĐMV nhằm thành lập giáo họ Xuân Bồ và tự xưng giáo xứ Thanh Hải ở xã Thanh Trạch.

[32] Trong đó, chi trả trợ cấp thường xuyên và BTXH cho trên 15 ngàn đối tượng với số tiền gần 74,2 tỷ đồng; cấp tiền hương khói, tiền thờ cúng cho trên 8.000 đối tượng với số tiền gần 2 tỷ đồng; trao quà cho 16.602 đối tượng CSXH nhân dịp lễ, tết với trị giá trên 4,2 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời 254 triệu đồng cho 14 gia đình trên địa bàn huyện gặp tai nạn rủi ro đặc biệt. Thăm hỏi, hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ cho các hộ bị cháy các quầy hàng KD tại chợ Hoàn Lão; hỗ trợ 2-3 triệu đồng/hộ cho các hộ bị ảnh hưởng lốc xoáy hoàn lưu bão số 3.

[33] Rà soát, bổ sung 237 hộ đề nghị tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 48/QĐ-TTg; bổ sung 390 hộ đề nghị tỉnh phê duyệt theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

[34] Đã cứu trợ cho gần 3.000 lượt đối tượng với tổng giá trị gần 715 triệu đồng. Phối hợp với Viện huyết học truyền máu Trung ương Huế tổ chức hiến máu tình nguyện, kết quả tiếp nhận 475 đơn vị máu.

[35]  Tổ chức đón 126 quân nhân xuất ngũ, đăng ký công dân trong độ tuổi 17 cho 1248 đ/c, nguồn sẵn sàng nhập ngũ cho 5.066 đ/c, quân dự bị động viên hạng 1 là 6.078 đ/c và tổ chức lễ giao nhận quân cho 110 đ/c.

[36] Tập huấn cán bộ cơ sở cho 220đ/c; tổ chức lễ ra quân huấn luyện cho 465đ/c.

[37] Phát hiện bắt giữ 17 vụ/25 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ 0,5899g heroin; 161,687g ma túy tổng hợp và 0,308g ma túy dạng đá.

[38] Đang tiến hành thanh tra hành chính 01 cuộc/21 đơn vị, thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 02 cuộc/2 đơn vị.

[39] Tiếp nhận 117 đơn thư khiếu nại, tố cáo (tăng 10 đơn so với cùng kỳ); đã giải quyết 61/65 đơn thuộc thẩm quyền.

[40] Ở cấp huyện tổ chức 10 hội nghị, ở cấp xã tổ chức 163 cuộc với 12.116 người tham dự. Tổ chức 28 cuộc thi với 3.844 lượt người tham dự.

[41]  Bổ nhiệm mới 4 hiệu trưởng, 19 phó hiệu trưởng; bổ nhiệm lại 32 hiệu trưởng, 17 hiệu phó; bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng cho 129 người, cử 1 công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, 5 công chức tham gia lớp QLNN chuyên viên chính, 4 công chức tham gia QLNN chuyên viên; nâng lương thường xuyên cho 394 người.

[42] Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 10 Chủ tịch, 10 PCT HĐND; 7 Chủ tịch, 16 PCT và 1 Ủy viên UBND các xã, thị trấn. Tuyển dụng 6 công chức cấp xã, Quyết định cử 12 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng chức danh Chủ tịch, PCT HĐND, UBND các xã, thị trấn. Đình chỉ công tác 1 Chủ tịch HĐND, 1 Chủ tịch UBND và 2 PCT UBND xã phục vụ công tác điều tra.

 

Các tin khác