TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 201

  • Tổng 2.316.551

Bố Trạch tổ chức Hội nghị quân chính năm 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 03/12, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bố Trạch đã tổ chức Hội nghị quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2021; tổng kết công tác huấn luyện chiến đấu năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

 

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Bố Trạch vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến khá phức tạp. Tuy vậy, dưới sự chỉ đạo của Thường vụ Huyện ủy, công tác Quân sự, Quốc phòng vẫn thực hiện thắng lợi. Các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch trong năm đều thực hiện hoàn thành đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt trong công tác động viên, tuyển quân, tuyển sinh quân sự, Bố Trạch luôn cố gắng khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong công tác huấn luyện chiến đấu, mặc dù điều kiện khí hậu bất thường, tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, đội ngũ cán bộ thường xuyên biến động, phân tán nhưng với sự chủ động sáng tạo, ý chí quyết tâm và nỗ lực, trách nhiệm, Ban CHQS huyện đã triển khai thực hiện tốt công tác huấn luyện chiến đấu năm 2021 đúng kế hoạch, đạt kết quả cao, quân số tham gia đầy đủ, 100% kết quả đạt khá trở lên.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng năm 2022. Trong đó tập trung tổ chức thực hiện sát đúng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật gắn với xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Hội nghị cũng đã ký kết giao ước thi đua giữa đại diện Ban CHQS huyện, xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ trên địa bàn.

 

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2021.

Tiến Thành – Quỳnh Trang

Đài TT-TH Bố Trạch

Các tin khác