TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 333

  • Tổng 2.316.683

Bố Trạch diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 02/11, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Bố Trạch đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 01 năm 2021 tại các xã: Bắc Trạch, Thanh Trạch, Mỹ Trạch và Hạ Trạch.

 

Thông qua diễn tập chiến đấu phòng thủ nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, công tác điều hành của chính quyền địa phương và sự phối hợp tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; trong đó lực lượng quân sự, công an làm nòng cốt; trong tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị định 21/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 2 năm 2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

 

Tại các điểm diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập huyện yêu cầu các cấp ủy đảng, lãnh đạo chính quyền địa phương phát huy năng lực lãnh đạo, điều hành; các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục bám sát điều kiện kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, phát huy vai trò tham mưu trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được sát với thực tế./.

Đức Hải – Đăng Khoa

Đài TT – TH Bố Trạch

Các tin khác