TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 637

  • Tổng 2.230.595

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bố Trạch tổng kết công tác đối chiếu, phân loại nợ năm 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 19 /11/2021, Tổng giám đốc NHCSXH có văn bản số 10726/NHCS-QLN ngày về triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2021. Thực hiện theo chỉ đạo của Ban đại diện HĐQT tỉnh và NHCSXH tỉnh Quảng Bình về việc triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng vay. Ngày 08/12/2021, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Bố Trạch đã có công văn số 719/BĐD-NHCS ngày về việc triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng vay tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

Ông Mai Ngọc Sơn, Giám đốc NHCSXH huyện tổng kết công tác đối chiếu,

phân loại nợ tại Thị trấn Nông Trường Việt Trung

Xác định công tác đối chiếu, phân loại nợ trực tiếp đến khách hàng là việc làm thường xuyên của Ngân hàng chính sách xã hội. Vì vậy, ngay sau khi có văn bản triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng vay. Ngân hàng chính sách xã hội đã phối hợp với các tổ chính chính trị - xã hội tập trung thực hiện đối chiếu phân loại nợ. Sau 3 tháng phối hợp đến nay đã hoàn thành trên 80% công tác đối chiếu, phân loại nợ trên địa bàn huyện. Đã đối chiếu được 12.275/15.200 khách hàng, đạt tỷ lệ 80,7%. Còn 131 khách hàng không đối chiếu được do hộ vay đi làm ăn xa, hộ vay bỏ đi khỏi địa phương không có thông tin địa chỉ cụ thể; Đã phân loại nợ 13.537 món vay đạt tỷ lệ 100%, trong đó: Nợ có khả năng thu hồi: 13.406 món/504.762 triệu đồng tiền gốc, chiếm tỷ lệ 99,92%; Nợ không có khả năng thu hồi: 22 món/441 triệu đồng tiền gốc, chiếm tỷ lệ 0,08%, nguyên nhân không có khả năng trả nợ là do hộ vay sản xuất kinh doanh thua lỗ, do chết, mất tích, bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Sau khi hoàn thành công tác đối chiếu, phân loại nợ tại các xã, thị trấn. NHCSXH phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức tổng kết công tác đối chiếu, phân loại nợ tại địa bàn. Có thể khẳng định: việc đối chiếu, phân loại nợ đã giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nắm đúng thực trạng nợ đã cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Qua kết quả đối chiếu, phân loại nợ, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, Thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, phổ biến về mục đích và nghĩa vụ đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong việc vay vốn của NHCSXH./.                                                       

Mạnh Hùng

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

Các tin khác