TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 305

  • Tổng 2.325.480

Bố Trạch hơn 500 ha sắn bị nhiễm bệnh khảm lá sắn

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Hiện nay, toàn huyện Bố Trạch đang có 500ha sắn bị nhiễm bệnh khảm lá sắn, tập trung chủ yếu tại các xã Tây Trạch, Phú Định, Xuân Trạch, Hòa Trạch, Nam Trạch, với tỷ lệ bệnh phổ biến 5-10%, nơi cao 15-30%, cục bộ 70- 100%.

Để chủ động phòng, chống bệnh khảm lá sắn, huyện Bố Trạch chỉ đạo các địa phương đang bị nhiễm bệnh khảm lá khẩn trương rà soát, khoanh vùng diện tích bị nhiễm; tổng hợp, thống kê cụ thể diện tích nhiễm bệnh khảm lá sắn và các biện pháp phòng chống bệnh báo cáo về UBND huyện. Chỉ đạo người dân nhổ bỏ cây sắn nhiễm bệnh để tiêu hủy bằng cách chất đống để đốt (trong điều kiện an toàn cháy nổ) hoặc chôn lấp tiêu hủy nguồn bệnh. Cụ thể: Đối với diện tích sắn có ≥ 70% số cây bị nhiễm bệnh thì nhổ bỏ tiêu hủy toàn bộ diện tích sắn. Đối với diện tích có < 70% số cây bị nhiễm bệnh thì nhổ bỏ tiêu hủy các cây bệnh. Sau 15-30 ngày xử lý, nhổ bỏ tiêu hủy sắn bị bệnh tiến hành kiểm tra, nếu phát hiện còn bệnh hoặc củ sắn, hom sắn còn lại mọc mầm thì tiếp tục nhổ bỏ tiêu hủy triệt để. Đối với các địa phương chưa phát hiện bệnh khảm lá sắn: Tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện sớm bệnh khảm lá sắn, thống kê, khoanh vùng diện tích nhiễm bệnh để chỉ đạo nhổ bỏ tiêu hủy theo đúng quy định.

Tiến Thành

Trung tâm VH – TT & TT Bố Trạch

Các tin khác