TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 702

  • Tổng 2.229.157

Cự Nẫm phát huy hiệu quả nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong những năm qua từ các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bố Trạch. Các hộ dân ở xã Cự Nẫm đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay vào sản xuất, kinh doanh từng bước nâng cao thu nhập và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Cự Nẫm là một xã thuần nông có diện tích đất tự nhiên 32,2 km2, cách trung tâm huyện Bố Trạch 15 km về phía Tây, toàn xã có 13 thôn với 2.050 hộ, trên 7.100 nhân khẩu. Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, huyện, xã về công tác giảm nghèo. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Cự Nẫm đã có nhiều cố gắng, nỗ lực tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tạo nhiều nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.

Trong quá trình chỉ đạo điều hành, thực hiện chính sách tín dụng hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác do Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH huyện Bố Trạch triển khai, UBND xã đã ra Quyết định thành lập Ban Giảm nghèo xã. Thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo về mặt chủ trương của cấp uỷ Đảng cơ sở; sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, các tổ chức hội đoàn thể cơ sở xã: Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Cựu chiến binh để làm tốt công tác tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã.

Để thực hiện công tác tín dụng tại địa phương, UBND xã chỉ đạo Ban giảm nghèo xã phân công cán bộ phụ trách từng thôn xóm, thường xuyên rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách vay vốn theo từng chương trình tín dụng của Ngân hàng CSXH. Trên cơ sở nắm bắt nhu cầu vay vốn, khi UBND huyện thông báo phân giao chỉ tiêu kế hoạch vốn tín dụng chính sách xã hội, UBND xã sẽ họp Ban chỉ đạo giảm nghèo xã để thống nhất phân giao vốn kịp thời đến các thôn. Chỉ đạo Trưởng thôn phối hợp với Tổ Tiết kiệm &Vay vốn tại 13 thôn, xóm trên địa bàn xã tổ chức họp bình xét cho vay công khai, dân chủ và đúng đối tượng thụ hưởng vốn vay. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức Hội, đoàn thể nhận uỷ thác của xã và Ngân hàng CSXH huyện tổ chức giải ngân khẩn trương đến các đối tượng thụ hưởng các chương trình tín dụng của Ngân hàng CSXH theo quy định của Chính phủ. Hoạt động của Ban giảm nghèo xã Cự Nẫm luôn đi sâu đi sát cơ sở theo dõi việc sử dụng vốn và vận động hội viên có điều kiện thanh toán trước hạn. Hàng tháng thường xuyên tổ chức họp giao ban, rút kinh nghiệm đề xuất ý kiến, kiến nghị có sự tham gia của Cán bộ Ngân hàng CSXH theo dõi địa bàn. Nhờ đó trong 20 năm qua Ban giảm nghèo, các tổ chức hội đoàn thể; tổ Tiết kiệm và Vay vốn và Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện luôn phối hợp và hoàn thành nhiệm vụ. Hội viên, hộ gia đình vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, không có các hiện tượng nợ quá hạn làm ảnh hưởng đến phong trào và uy tín địa phương.

Đến nay, tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng CSXH trên địa bàn xã Cự Nẫm đạt hơn 21 tỷ đồng, tăng 1.967% so với năm 2002. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo việc làm ổn định cho 257 lao động, giúp hơn 2.200 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế, trong đó có 105 hộ đã thoát nghèo, 859 hộ có cuộc sống ổn định hơn truớc; hơn 1.200 hộ có chuyển biến nhận thức làm ăn. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Cự Nẫm đã giảm xuống chỉ còn 5,7%.

Bên cạnh giúp người dân vay vốn để giải quyết việc làm, sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt, thì Chương trình cho vay học sinh, sinh viên đã hỗ trợ nhiều em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục bước tiếp trên giảng đường của các trường Đại học, Cao đẳng trên khắp cả nước. Và chương trình cho vay Nhà ở, Nhà phòng tránh bão lũ, Nhà ở xã hội, đã hỗ trợ cho nhiều gia gia đình xây dựng lên những ngôi nhà kiên cố, vững chắc, là mái ấm, là nơi sum họp yêu thương của cả gia đình.

Lệ Thủy

Ngân hàng CSXH huyện Bố Trạch

Các tin khác