TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 468

  • Tổng 1.874.517

Bố Trạch mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Tháng hành động vì môi trường năm 2022; ngày 04/6, huyện Bố Trạch tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Tháng hành động vì môi trường năm 2022.

Năm 2022, với chủ đề “Chỉ một trái đất”, “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn Đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển” Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo; huyện Bố Trạch đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và thể hiện ý chí quyết tâm thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ tài nguyên môi trường vùng biển, đảo bền vững.       Tại Lễ mít tinh, lãnh đạo huyện và các đơn vị đã trao quà cho các cá nhân và địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường và biển, đảo.

Sau Lễ mít tin, huyện Bố Trạch đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường như: Tổ chức truyền thông lưu động, treo băng rôn khẩu hiệu, trồng cây xanh dọc ven biển, tổ chức làm vệ sinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới. Đặc biệt, huyện đã phối hợp với Chi Cục thủy sản tỉnh tổ chức thả 16.000 cá giống ra môi trường tự nhiên gồm: cá mè, rô phi, trắm đen...nhằm tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản./.

Đức Hải – Đăng Khoa

Đài TT – TH Bố Trạch

Các tin khác