TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2605

  • Tổng 1.809.045

Ngân hàng CSXH huyện tổ chức giao ban sơ kết 3 tháng đầu năm 2022 với các tổ chức CT-XH nhận ủy thác

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Đầu tháng 4/2022, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bố Trạch đã phối hợp với 04 tổ chức hội nhận ủy thác cấp huyện tổ chức họp giao ban định kỳ để đánh giá kết quả thực hiện công tác ủy thác 03 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Ban Giám đốc NHCSXH huyện, lãnh đạo các đơn vị nhận uỷ thác

Quảng cảnh buổi giao ban giữa NHCSXH và các Tổ chức CTXH huyện Bố Trạch

Trong những tháng đầu năm, Phòng giao dịch NHCSXH đã phối hợp với các tổ chức hội nhận ủy thác thực hiện tốt việc triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn cũng như một số nhiệm vụ trọng tâm khác, kết quả tính đến 31/03/2022 như sau:

Triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách qua ủy thác đạt 58.939 triệu đồng, với 1.270 lượt khách hàng vay, tổng dư nợ cho vay thông qua ủy thác đạt 616.617 triệu đồng, tăng 24.205 triệu đồng so với đầu năm (+ 3,93%); chiếm 99,84% tổng dư nợ. Trong đó nợ quá hạn là 389 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,06% tổng dư nợ ủy thác.

- Nguồn tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV đạt: 40.642 triệu đồng, tăng 1.239 triệu đồng so với đầu năm, hoàn thành 96,8% kế hoạch giao đạt 47,81% kế hoạch tăng trưởng.

- Triển khai đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng được 20/28 xã với trên 12.357 khách hàng đạt 85,8% kế hoạch đối chiếu.

Tại cuộc họp các thành viên tham dự đã thảo luận, phát biểu ý kiến nhằm tháo gỡ một số khó khăn, tồn tại như: Công tác triển khai cho vay một số chương trình những tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn, việc thu hồi một số món nợ quá hạn còn khó khăn; một số đơn vị còn để lãi tồn chưa thu được; chất lượng hoạt động của một số tổ TK&VV chưa ổn định...

Thời gian tới Ngân hàng chính sách xã Hội huyện Bố Trạch tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, cơ bản hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chính sách được giao. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách" triển khai đồng bộ, có hiệu quả chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đối với tín dụng chính sách; Phối hợp xử lý nợ đến hạn kịp thời, đôn đốc thu hồi nợ tồn đọng, đặc biệt triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi phát triển kinh tế -xã hội. Hội đoàn thể cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại cơ sở. Tăng cường tuyên truyền các chương trình tín dụng mới, tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Mạnh Hùng

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bố Trạch

Các tin khác