TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 40

  • Tổng 1.809.163

Huyện ủy Bố Trạch triển khai công tác quy hoạch cán bộ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 31/3/2022, Huyện ủy Bố Trạch tổ chức hội nghị triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy, các bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Huyện ủy Bố Trạch đã giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản về công tác Quy hoạch cán bộ của cấp trên; Quy định số 1959-QĐ/HU, Hướng dẫn số 05-HD/HU, ngày 23/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ. Đối với rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025: Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã được phê duyệt quy hoạch, tiến hành rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch những trường hợp không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn, bổ sung nhân tố mới đúng đối tượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào quy hoạch; thống nhất đề nghị phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các chức danh cấp ủy, lãnh đạo cấp ủy, các ban, ủy ban kiểm tra các cấp; đề nghị phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch từ nhiệm kỳ 2020-2025 thành nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND, lãnh đạo các cơ quan Nhà nước; riêng đối với các chức danh lãnh đạo MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo nhiệm kỳ của mỗi tổ chức.

Đối với xây dựng nhiệm kỳ kế tiếp: Thống nhất xây dựng quy hoạch các chức danh cấp ủy, lãnh đạo cấp ủy, các ban, cơ quan của Đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; Quy hoạch các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND, lãnh đạo các cơ quan Nhà nước là nhiệm kỳ 2026-2031; các chức danh lãnh đạo MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện theo nhiệm kỳ của mỗi tổ chức.

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị cấp huyện và các cấp ủy đảng cơ sở trong toàn huyện cần xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cụ thể của từng cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu trong công tác quy hoạch cán bộ; phải nắm chắc đội ngũ cán bộ hiện có, dự báo được nhu cầu cán bộ trước mắt và lâu dài. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ trước khi đưa vào danh sách nhân sự giới thiệu quy hoạch. Quy trình triển khai thực hiện công tác quy hoạch phải bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và quyết định theo đúng thẩm quyền. Huyện Bố Trạch phấn đấu hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 trước ngày 15/4/2022.

Phan Tứ - Thành Vinh

Đài TT - TH Bố Trạch

Các tin khác