TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 76

  • Tổng 1.809.199

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình triển khai rà soát nhu cầu vay vốn của các khách hàng theo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện văn bản số 1644/NHCS-KHNV Ngày 08/3/2022 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về việc rà soát nhu cầu vốn tín dụng chính sách thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong đó có nhiệm vụ chính trị quan trọng được Quốc hội giao cho Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện một số nội dung công việc liên quan để góp phần bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân sớm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Quan tâm triển khai cho vay đối với chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho người lao động trở về địa phương từ vùng dịch các tỉnh miền nam có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh, duy trì, ổn định cuộc sống. Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê nhà ở xã hội cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sũa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội. Hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến phục vụ cho học tập, hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập…Ngay sau khi có kế hoạch triển khai của cấp trên, PGD NHCSXH huyện đã kịp thời chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch đã ban hành văn bản số 343/UBND-NHCS ngày 14/3/2022 về việc chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành trong huyện tập trung phối hợp cùng NHCSXH huyện thực hiện rà soát nhu cầu về vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng.

Thông qua tổng hợp kết quả rà soát từ chính quyền địa phương cho thấy tổng nhu cầu vốn năm 2022-2023 là 288,2 triệu đồng, trong đó chủ yếu một số chương trình có nhu cầu lớn như chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 165 tỷ đồng, chương trình cho vay nhà ở xã hội khoảng 114 tỷ đồng, riêng trong năm 2022 nhu cầu vốn hơn 100 tỷ đồng.

Thông qua số liệu tổng hợp từ cơ sở về nhu cầu vay vốn để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Bố Trạch. PGD NHCSXH huyện đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng được thụ hưởng khi được cấp trên thông báo chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần khắc phục khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện nhà.

Lê Hải Thanh

Ngân hàng CSXH huyện Bố Trạch

Các tin khác