TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 506

  • Tổng 1.874.555

Bố Trạch tổ chức tập huấn giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 04/3, huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị tập huấn quy trình tiếp nhận hồ sơ, xử lý, trả kết quả và đánh giá thực hiện thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin Một cửa điện tử.

Tại hội nghị, các học viên là Thủ trưởng, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị cấp huyện thực hiện quy trình trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử; Chủ tịch UBND và các công chức Địa chính, Tư pháp, Văn hóa của 28 xã, thị trấn được các giảng viên của Trung tâm tin học - Sở Thông tin - Truyền thông; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng UBND tỉnh và VNPT Quảng Bình hướng dẫn trực tiếp đầy đủ các quy trình, kỹ năng và phương pháp tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trả kết quả trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử.

Thông qua công tác tập huấn nhằm xử lý dứt điểm tình trạng hồ sơ tồn động, quá hạn trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, đảm bảo hồ sơ trả đúng hạn; Hướng dẫn thực hiện đánh giá Thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công tỉnh nhằm hạn chế đi lại cho các tổ chức, cá nhân đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 02 ngày 04-05/3 và được chia thành 02 lớp, mỗi lớp tập huấn gồm 71 học viên tham dự./.

Đức Hải – Trường Sơn

Đài TT – TH Bố Trạch

Các tin khác