TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 974

  • Tổng 1.690.022

Hoạt động tín dụng chính sách góp phần giúp nhiều hộ dân thoát nghèo

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tạo điều kiện cho 4.757 lượt khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn vay vốn để tạo việc làm, phát triển kinh tế, qua đó đã có 752 hộ gia đình thoát nghèo, thoát cận nghèo, thu hút 518 lao động nông thôn có việc làm ổn định, thường xuyên, hơn 50 lượt học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vay vốn để đi học...

 

Điểm giao dịch xã Tây Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình

 Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bố Trạch. Đến nay NHCSXH huyện đang triển khai cho vay 15 chương trình tín dụng với tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn đạt 592 tỷ đồng;  tăng 33,6 tỷ đồng so với năm 2020, tỷ lệ tăng trưởng đạt 5,92%. Trong đó chương trình cho vay Hộ nghèo có dư nợ trên 60 tỷ đồng, Hộ cận nghèo dư nợ trên 80 tỷ đồng, Hộ mới thoát nghèo du nợ trên 119 tỷ đồng, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dư nợ trên 131 tỷ đồng, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm dư nợ trên 29 tỷ đồng; Hộ nghèo về nhà ở dư nợ trên 9,6 tỷ đồng… Trong năm 2021, NHCSXH huyện đã triển khai cho vay đối với người sử dụng lao động ể trả lương ngừng việc cho 35 lao động với số tiền là 268 triệu đồng…  

 

Để phát huy hiệu quả nguồn tín dụng chính sách, Chính quyền địa phương các xã, thị trấn đã tích cực triển khai các biện pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi mà hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn đã có vốn đầu tư làm ăn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, ổn định an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới, NHCSXH huyện Bố Trạch luôn đồng hành và triển khai có hiệu quả các nguồn vốn tín dụng chính sách để cho Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Trong quá trình hoạt động, NHCSXH huyện phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã để hội nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng nhằm chuyển tải có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách của Nhà nước đến tận tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác kịp thời để phát triển sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tuấn Sơn

Ngân hàng CSXH huyện Bố Trạch

Các tin khác