TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 984

  • Tổng 1.690.032

Bố Trạch tổ chức Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch khóa XXIII

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 07/11, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch khóa XXIII đã tổ chức hội nghị mở rộng (phiên thứ 16) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

 

Năm 2021, trong điều kiện còn nhiều khó khăn thách thức, phần lớn thời gian phải tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh, nhưng với việc bám sát tình hình, xác định đúng nhiệm vụ trong từng thời điểm, quyết tâm cao trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận của nhân dân, Bố Trạch đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể: dịch bệnh được đẩy lùi và kiểm soát chặt chẽ; có 16/17 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức; sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện với tổng sản lượng lương thực cả năm 50.500 tấn, đạt 117,3%KH, tăng 12,8%  so với cùng kỳ; nông dân, nông thôn có nhiều đổi mới; đời sống vật chất tinh thần của người dân tiếp tục được duy trì; tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bố Trạch tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm…

    Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số nhiệm vụ, lĩnh vực thực hiện kết quả chưa cao; còn có những sai sót trong quá trình chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị. Một số cán bộ quản lý, cán bộ, công chức chưa thực sự đề cao vai trò, ý thức trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và thống nhất việc lãnh đạo thực hiện nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quan trọng năm 2022. Trong đó, Bố Trạch Thực hiện các giải pháp sớm phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh; tập trung thực hiện các nhiệm vụ đột phá, trọng điểm. Huyện cũng tăng cường giữ vững quốc phòng-an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ máy các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó lấy trách nhiệm, đạo đức làm trọng tâm… Từ đó, phấn đấu năm 2022, Bố Trạch nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm; xây dựng thêm 1 xã đạt nông thôn mới…

Thành Vinh - Đức Hải

Đài TT-TH Bố Trạch

Các tin khác